info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA sanāksmē skaidro jaunos normatīvus sociālās aprūpes darbā

Reģionālo attīstības centru apvienībā (RACA) trešdien, 24. janvārī, notika RACA vadības un biedrībā pārstāvēto pašvaldību sociālo darbinieku un vadītāju tikšanās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem. Diskusijā tika pārrunāti nesen spēkā stājušās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka pašvaldību sociālo darbinieku darbu.  

Labklājības ministrijas (LM) Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš informēja par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 288. “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, kuros tiek noteikti četri sociālās aprūpes līmeņi atkarībā no klientu spējas parūpēties par sevi, kā arī sociālās aprūpes pakalpojumi, kurus jānodrošina katrā no šiem līmeņiem.

LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta vietniece Ilze Skrodele Dubrovska savukārt informēja par jauniem Ministru kabineta noteikumiem “Par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem”. Pašvaldības šogad var pieprasīt mērķdotācijas piemaksu pie algas nodrošināšanai tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri tieši strādā ar ģimeņu un bērnu sociālo problēmu risināšanu atbilstoši tam laika apjomam, kāds tiek ieguldīts šajā darbā. Pašvaldību sociālie darbinieki tika informēti, kā aizpildāms pārskats par šo mērķdotāciju izlietojumu atbilstoši mērķim.

Tika pārrunāta arī pašvaldību sociālo darbinieku loma to bērnu apzināšanā, kuri neapmeklē skolu, un šīs problēmas risināšanā kopīgi ar izglītības iestādi, pašvaldību izglītības pārvaldi, bāriņtiesu ut.t.t.

RACA izpilddirektors Uldis Vītoliņš pašvaldību sociālos darbiniekus savukārt informēja par ES centralizētajiem fondiem un grantiem, kuri var tikt novirzīti sociālo jautājumu risināšanā.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka šāda veida tikšanās ar jomas atbildīgajiem ierēdņiem izmantojot RACA starpniecību ir vērtīgs instruments, kā saņemt detalizētu informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar pašvaldību darbu.