info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Smiltenes pašvaldība lūdz izsludināt ārkārtas stāvokli

22. septembrī Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu lūgt Latvijas Republikas Ministru Kabinetu izsludināt ārkārtas stāvokli saistībā ar ilgstošo lietavu radīto  situāciju lauksaimniecībā.

Ilgstošo lietavu rezultātā novada lauksaimniekiem ir apgrūtinoši veikt ražas novākšanu, turklāt labības kvalitāte ir pilnībā zudusi, tā ir mitra, sadīgusi. Traucē arī tas, ka dažviet pie laukiem nav iespējams piekļūt sakarā ar to, ka ceļa segums lauku teritorijās ir ļoti mīksts un slapjš, tehnika grimst jau pirms nonākšanas uz tīruma. Arī rudens sējumus šobrīd vairumam vietējo zemnieku nav iespējams veikt pēc plānotā.

Pēc tikšanās ar novada lauksaimniekiem, kas notika 20. septembrī, un pašvaldības lauku attīstības speciālistu apkopotās informācijas, aptaujājot vairāk kā 50 vietējos zemniekus, ir konstatēts, ka kopumā no 8008,9 hektāriem nav nokulti aptuveni 38% sējumi, līdz ar to radot ražas zaudējumus arī Smiltenes novada lauksaimniekiem, īpaši Grundzāles pagasta zemniekiem, kur šī situācija ir viss dramatiskākā – uz laukiem ir palicis vairāk kā 80 % ražas.

Zemkopības ministrija ir izsludinājusi plūdos izpostīto lauksaimniecības platību pieteikšanu līdz 2.oktobrim.   Kompensācijas saņems tikai tie lauksaimnieki, kuru saimniecības atrodas ārkārtējās situācijas teritorijās. Šobrīd šāds stāvoklis ir izsludināts 29 novados. Savukārt lauksaimnieki, kuru plūdos cietušās lauksaimniecības platības neatrodas ārkārtējās situācijas teritorijā, kompensāciju par plūdu radītajiem zaudējumiem nesaņems. Šīm saimniecībām tiks piemērotas atkāpes, administrējot tiešos maksājumus un Lauku attīstības programmas pasākumus.

Lai iespēju robežās palīdzētu Smiltenes novada saimniecībām, Smiltenes novada dome pēc lauksaimnieku lūguma ir nosūtījusi vēstuli Zemkopības ministrijai iekļaut novada administratīvo teritoriju Ministru kabineta 29.08.2017. rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai tās saimniecības, kurās ilgstošās lietavas ir nodarījušas vislielākos zaudējumus, saņemtu valsts atbalstu.


Informāciju sagatavoja:

Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 28334474