info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Satiksmes ministrs RACA biedriem – ceļu finansēšanai jāmeklē neordināri risinājumi

5. martā notika biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) biedru pārstāvju tikšanās ar satiksmes ministru Tāli Linkaiti. Tās laikā tika apspriesti jautājumi par ceļu nozares finansējumu Latvijā, vietējo un lauku ceļu sakārtošanu, ES fondu projektiem ielu rekonstrukcijai reģionālās attīstības centros, dzelzceļa pārvadājumu intensificēšanu, kā arī sabiedriskā transporta sistēmu Latvijā.

Kā atzina satiksmes ministrs, diemžēl tuvākajos gados būtiskas investīcijas ceļu stāvokļa uzlabošanai Latvijā nav gaidāmas ES fondu finansējuma pārrāvuma dēļ. Ministrijas prioritāte esot valsts galveno autoceļu un reģionāls nozīmes ceļu uzturēšana, bet par vietējas nozīmes ceļiem lielāka atbildība būtu jāuzņemas pašvaldībām, tos iespēju robežās pārņemot savā pārziņā.

Uz RACA biedru norādēm, ka bez ceļu stāvokļa uzlabošanas nav iespējama nedz reģionālās attīstības veicināšana, nedz pozitīvs rezultāts reformām  – gan teritoriālajai, gan izglītības un veselības aprūpes – T. Linkaits uzsvēra, ka valsts budžetā naudas esot tik cik ir, un vienīgā iespēja atrast līdzekļus ir samazināt citus izdevumus vai palielināt nodokļus. Vienlaikus ministrija ir apņēmusies meklēt ilgtermiņa risinājumus, kā ceļu finansējumu “izcelt” ārā no valsts budžeta deficīta rāmjiem, piemēram, attīstot publiskās un privātās partnerības projektus.

Satiksmes ministrs RACA biedriem iezīmēja arī plānoto sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reformu, kas paredz lielāku akcentu likt uz dzelzceļa pārvadājumiem. Diemžēl tuvākajos gados esot iespējama vienīgi elektrisko vilcienu kustības intensitātes palielināšana, jo “Pasažieru vilcienam” neesot izstrādāta plāna dīzeļvilcienu satiksmes attīstībai. Paredzēts, ka tiks likvidēts valsts finansējums autobusu maršrutiem paralēli elektrisko vilcienu līnijām, savukārt autobusu maršrutos uz attālākajiem ciemiem ar mazu iedzīvotāju skaitu plānots eksperimentālā kārtā ieviest bezmaksas biļetes.

RACA biedri izteica vēlmi piedalīties jaunā maršrutu tīkla izstrādē, lai tas tiktu saskaņots ar pašvaldību attīstības plāniem. T. Linkaits mudināja pašvaldības jau tuvākajā laikā griezties Autotransporta direkcijā ar saviem ierosinājumiem, jo līdz marta beigām jaunā maršrutu karte jau varētu būt gatava.