info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Izglītības ministre aicina RACA pašvaldības sniegt savu redzējumu par skolu tīklu novados

20. martā RACA biedru pārstāvji – novadu mēri un izglītības pārvalžu vadītāji – viesojās Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), tiekoties ar ministri Ilgu Šuplinsku. Sanāksmē tika apspriesta skolu tīkla un mācību satura reforma, skolu un bērnudārzu jaunie higiēnas normatīvi, interešu izglītības problēmas, skolu un pirmsskolas pedagogu profesionālā pilnveide un citi aktuāli jautājumi.

I. Šuplinska uzsvēra, ka līdz 29. martam gaida pašvaldību vēstules ar to redzējumu par skolu tīkla optimizēšanu savās teritorijās. “Es atkārtoti aicinu jūs izmantot šo iespēju, jo pretējā gadījumā ministrijai nāksies nākt klajā ar savu versiju, kas būs “tuva ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja modelim”. Visticamāk, 2. jūnijā IZM aicinās pašvaldību vai to izglītības nodaļu vadītājus uz sanāksmi, kurā būs iespēja izteikt iebildumus pret skolu tīkla modeli. Jūnija laikā tam vajadzētu tapt pilnībā skaidram, bet darboties jāsāk no 2020. gada 1. septembra.

Ministre informēja, ka 14. maijā IZM prezentēs savu skolu tīkla un pamatpakalpojumu groza modeli. “Mēs noteikti mēģināsim pārskatīt “Nauda seko skolēnam” modeli, kur novadi un skolas plēšas par bērnu dzīvībām”, viņa teica. Kā norādīja RACA biedru pārstāvji, RACA jau ilgstoši ir aicinājusi mazās lauku skolas finansēt nevis pēc “nauda seko skolēnam”, bet pēc klašu komplektu principa. Savukārt I. Šuplinska aicināja pašvaldības nopietni pievērst uzmanību izglītības infrastruktūras optimizēšanai, tādējādi ietaupot ievērojamus līdzekļus, ko var novirzīt pašam izglītības procesam.

I. Šuplinska teica, ka jūnijā tiks prezentēti arī jaunie izglītības kvalitātes kritēriji. “Vidējo atzīmju indekss kā vienīgais kritērijs vairs nebūs spēkā – varbūt vienīgi ģimnāzijās par to var runāt. Pārējām skolām būs virkne citu kritēriju. Mēs mēģināsim atteikties no novienādošanas un pieļausim alternatīvus modeļus. Piemēram, vienām skolām lielāku uzmanību pievērsīsim eksakto priekšmetu rādītājiem, citām – humanitāro”, klāstīja ministre.

RACA pašvaldību pārstāvji vērsa ministres uzmanību uz diviem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz jaunus skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sanitāros un higiēnas standartus, aicinot rast iespēju arī bērnudārzu standartu spēkā stāšanos atlikt vismaz līdz 2022. gadam.

“Mums ar to ir milzīgas problēmas –  tualešu, dušu neatbilstība. Dažkārt ir runa pat par ēku par pārbūvi par 20 centimetriem, lai telpu platība atbilstu kritērijiem. Nedz IZM, nedz VM nesaprot, par kādām daudzu desmitu miljonu investīcijām te ir runa! Ja jauno sanitāro normu ieviešanai ir dots tikai viens gads, visas šīs iestādes būs jāslēdz – normas nav iespējams izpildīt nedz fiziski, nedz finansiāli”, norādīja RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

I. Šuplinska piekrita, ka  jārod iespēja atlikt noteikumu spēkā stāšanos. Ministre un RACA vienojās, ka maija sākumā tiks organizēts atsevišķs seminārs par jauno sanitāro normu piemērošanu, pieaicinot arī Veselības ministrijas pārstāvjus.