info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde tuvojas noslēgumam – līdz 10. maijam gaidām priekšlikums!x

Informējam, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes. Līdz šim ir saņemti 58 iesniegumi, kas saistīti ar priekšlikumiem par savu nekustamo īpašumu turpmāko izmantošanu vai kopējo redzējumu par novada attīstību.

Aicinām iedzīvotājus līdz 10.maijam izteikt viedokli un iesniegt priekšlikumus, lai tie tiktu izvērtēti un ietverti jaunā teritorijas plānojuma 1.redakcijā.

Priekšlikumi var būt saistīti gan ar sava nekustamā īpašuma turpmāko izmantošanu – piemēram, jauna izmantošana, kas līdz šim nav bijusi atļauta, vai citādi apbūves parametri, saistīti ar piekļuvi savam īpašumam vai priekšlikumi par visa novada turpmāko izmantošanu.

Viedokli aicinām izteikt un priekšlikumus iesniegt līdz šī gada 10. maijam:

  • Sūtot pa pastu – Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
  • Klātienē pagastu un pilsētu pārvaldēs un klientu apkalpošanas centrā pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū vai Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.
  • Sūtot Saldus novada pašvaldībai uz e-pastu: pasts@saldus.lv

Spēkā esošie teritorijas plānojumi, par kuriem gaidām priekšlikumus, pieejami šeit: Brocēnu teritorijas plānojums un  Saldus novada teritorijas plānojums.

Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā: teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Laura Zariņa-Skapste, tālrunis 25479824, e-pasts: laura.zarina-skapste@saldus.lv

Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde tuvojas noslēgumam – līdz 10. maijam gaidām priekšlikums!