info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālie centri pauž bažas par “līdzekļu taupīšanu” uz mājokļu pieejamības veicināšanas rēķina

Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība”(RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir vērsies pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa, finanšu ministra Jāņa Reira, ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga, kā arī Vides un reģionālās attīstības ministrijas vadības ar lūgumu nodrošināt, lai mājokļu pieejamības veicināšanai reģionos tiktu atvēlēts jaunā Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ERRF, European Resilience and Stability Facility) finansējums.

RACA valdes priekšsēdētājs aicina Ministru kabinetu  paredzēt 100 miljonus eiro Vides un reģionālās attīstības ministrijai mājokļu infrastruktūras izveides programmai pašvaldībās, bet Ekonomikas ministrijai – vismaz 200 miljonus eiro tās iecerētajai mājokļu pieejamības reformai.

Finanšu ministrija iepriekš ir prezentējusi ieceri Eiropas Atveseļošanas mehānismaietvaros paredzēto reģionālās nevienlīdzības mazināšanas prioritāti īstenot caur četrām aktivitātēm – valsts un reģionālās nozīmes autoceļiem, industriālajām teritorijām, skolu tīklu, kā arī īres mājokļu attīstību. “Ņemot vērā, ka diskusijās par ERRF paredzēto finansējuma izlietošanu parādās argumentācija par iespēju atteikties no finansējuma īres mājokļiem vai arī to samazināt”, RACA valdes priekšsēdētājs vēstulē pret to kategoriski iebilst. Viņš uzsver, ka “mājokļu jautājuma sakārtošana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai veicinātu Latvijas novadu konkurētspēju un iespējamo izaugsmi reģionālajos centros.

V. A. Krauklis arī aicina daļu no īres mājokļu attīstībai reģionos paredzētā finansējuma novirzīt grantu programmai pašvaldībām, dodot tām iespēju attīstīt jaunu mājokļu celtniecībai nepieciešamo publisko infrastruktūru (zemesgabalu parcelācija, ūdensvada, kanalizācijas, elektrības tīklu, pievadceļu un to apgaismojuma izbūve u.t.t.), ļaujot uz šīs infrastruktūras bāzes nekustamo īpašumu attīstītājiem celt gan īres namus, gan rindu mājas, gan arī atbalstīt individuālo mājokļu būvniecību.

“Priekšlikumi izriet no specifikas Latvijas reģionos, proti, potenciālo nekustamo īpašumu attīstībai trūkst atbilstošas infrastruktūras. Kā rāda prakse, potenciālajam infrastruktūras attīstītājam vismaz 30% no nepieciešamajām investīcijām ir jānovirza infrastruktūras sakārtošanai, kas bremzē dzīvojamā fonda attīstību reģionos, kā rezultātā nereti tiek izvēlētas vietas, kur šāda infrastruktūra jau ir gatava. Vienlaicīgi šāda veida grants ļautu attīstīt Latvijas reģionos dzīvojošajiem cilvēkiem mūsdienīgākus, jaunajām ģimenēm piemērotākus nekustamos īpašumus – rindu mājas. Piedāvātais atbalsta mehānisms nodrošinātu ne tikai jauno speciālistu un viņu ģimeņu piesaisti Latvijas reģioniem, bet vienlaicīgi būtu efektīvs instruments reemigrācijas veicināšanai”, teikts RACA vēstulē Ministru prezidentam un atbildīgajiem ministriem.