info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

EM piekrīt RACA ierosinājumam par ekonomisko mājokļu būves izvirzīšanu mājokļu reformas priekšplānā

Ekonomikas ministrijas (EM) un biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) pārstāvji šodien darba tikšanās laikā vienojās, ka ir atbalstāms RACA priekšlikums par ekonomiski pieejamu mājokļu ar īres maksu ievērojami zem tirgus cenas izvirzīšanu EM iecerētās mājokļu reformas priekšplānā. EM piekrita RACA aicinājumam mājokļu reformas trešo bloku, kas šobrīd ir definēts kā “Sociālo mājokļu būvniecība un atjaunošana” pārdēvēt par “Ekonomiski pieejamu mājokļu būvniecību un atjaunošanu”” vai tamlīdzīgi, jo šobrīd rodas tieša asociācija, ka piedāvātās aktivitātes mērķa grupa ir tikai likumā noteiktās trūcīgās vai maznodrošinātās personas.

Kā sarunā ar RACA uzsvēra EM valsts sekretāres vietniece Ilze Beināre, izšķirošais faktors mājokļu pieejamības reformas īstenošanai būs tai atvēlēto ES fondu līdzekļu apjoms, aicinot RACA pašvaldības aktīvi ņemt dalību tā pieprasīšanā.  Reforma paredz trīs programmas, kurām kopumā jaunā Eiropas Atveseļošanās fonda ietvaros varētu būt 230 miljonu liels finansējums. Sociālo (jeb ekonomiski pieejamo) māju  būvei šobrīd paredzēti 70 miljoni eiro kā granti pašvaldībām. Tomēr, kā norādīja EM Mājokļu politikas departamenta referente Rūta Lastovska, “sociālo māju” aktivitātei finansējums ir pieteikts gan jaunajā Eiropas Atveseļošanās fondā, gan standarta ES daudzgadu budžeta programmās. Tas nozīmē, ka minētos 70 miljonus eiro būtu jāreizina ar divi.

RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atzina, ka EM un RACA redzējums par mājokļu pieejamības reformas nozīmi un īstenošanu lielā mērā sakrīt, un RACA ir gatava aktīvi iesaistīties tās popularizēšanā, vēršoties pie citām valsts pārvaldes institūcijām. Ir redzams, ka brīvais tirgus mājokļu pieejamības problēmu Latvijā, un jo īpaši novados, nespēj atrisināt, un bez mērķtiecīgas valsts politikas un atbilstošu finanšu resursu piešķiršanas liela daļa Latvijas ģimeņu turpinās dzīvot novecojušos un pārapdzīvotos mitekļos.

EM piedāvātā mājokļu pieejamības reforma paredz trīs virzienus dzīvojamā fonda attīstībai – privātā mājokļu tirgus attīstība, īres mājokļu būvniecība un sociālo (jeb ekonomiski pieejamo) māju būvniecība un rekonstrukcija.