info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālie centri aicina Ekonomikas ministriju paplašināt mājokļu pieejamības reformas piedāvājumu

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA), apkopojot savu biedru – 20 reģionālas nozīmes pašvaldību – priekšlikumus, ir vērsusies pie Ekonomikas ministrijas (EM) ar aicinājumu pārskatīt un papildināt ministrijas sagatavoto mājokļu pieejamības reformas plānu.

RACA biedri lūdz EM daļu no aktivitātei “Atbalsts izmaksu ziņā pieejamu īres mājokļu būvniecībai” paredzētā finansējuma novirzīt grantu programmai pašvaldībām infrastruktūras izbūvei – elektroenerģijas, gāzes, ūdens, kanalizācijas, siltuma tīkliem, kas nepieciešami jaunu mājokļu celtniecībai, paredzot iespēju uz iekārtotās teritorijas bāzes nekustamo īpašumu attīstītājiem celt īres mājokļus, rindu mājas, kā arī atbalstīt individuālu mājokļu būvniecību.

“Kā rāda prakse, potenciālajam infrastruktūras attīstītājam vismaz 30% no nepieciešamajām investīcijām ir jānovirza infrastruktūras sakārtošanai, kas bremzē dzīvojamā fonda attīstību reģionos, kā rezultātā nereti tiek izvēlētas vietas, kur šāda infrastruktūra jau ir gatava. Vienlaicīgi šāda veida grants ļautu attīstīt Latvijas reģionos dzīvojošajiem cilvēkiem mūsdienīgākus, jaunajām ģimenēm piemērotākus nekustamos īpašumus – rindu mājas. Piedāvātais atbalsta mehānisms nodrošinātu ne tikai jauno speciālistu un viņu ģimeņu piesaisti Latvijas reģioniem, bet vienlaicīgi būtu efektīvs instruments reemigrācijas veicināšanai”, vēstulē ekonomikas ministram Andrim Vitenbergam raksta RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

RACA arī uzskata, ka EM mājokļu pieejamības plāna trešais bloks, kas ir definēts kā “Sociālo mājokļu būvniecība un atjaunošana” ir pārdēvējams par “Ekonomisko mājokļu būvniecību un atjaunošanu” un paplašināms, jo šobrīd rodas tieša asociācija, ka piedāvātās aktivitātes mērķa grupa ir tikai trūcīgas vai maznodrošinātas personas. Pati EM savā piedāvājumā norāda, ka 44% Latvijas mājsaimniecību ir pārāk “turīgas”, lai varētu pretendēt uz mājokļa pabalstu vai arī pašvaldības sociālo mājokli, tomēr nevar arī atļauties hipotekāro kredītu. Vienlaikus EM plāna īres mājokļu būvniecības sadaļā kā īres maksas griesti ir noteikti 4 eiro par kvadrātmetru, kas vairumam reģionu iedzīvotāju ir pārāk augsti.

“Uzskatām, ka ekonomisko mājokļu aktivitātes mērķa grupai jābūt plašākai, ietverot arī konkrētās pašvaldības iedzīvotājus ar zemākiem ienākumiem, vienlaikus nenosakot maznodrošinātā statusa nosacījumu kā obligātu kritēriju. Ņemot vērā, ka piedāvātās aktivitātes sociāli ekonomiskā ietekme ir daudz augstāka par pārējām piedāvātajām aktivitātēm, rosinām pārskatīt iespēju pārdalīt naudu starp piedāvātajām aktivitātēm par labu aktivitātei “Ekonomisko  mājokļu būvniecība un atjaunošana”, EM raksta RACA.

Jau ziņots, ka RACA 28. oktobrī tiekoties ar ekonomikas ministru A. Vitenbergu un EM pārstāvjiem vienojās, ka RACA biedri izveidos savu kopīgu redzējumu par nepieciešamajiem soļiem mērķtiecīgas mājokļu politikas īstenošanā Latvijā, un jo īpaši reģionos. EM apņēmās šo redzējumu uzklausīt un ņemt vērā sagatavojot savu piedāvājumu valdībai.

EM piedāvātā mājokļu pieejamības reforma paredz trīs programmas, kurām Eiropas Atveseļošanās plāna ietvaros varētu būt 230 miljonu liels finansējums. Ministrijas ieskatā dzīvojamā fonda attīstībai būtu trīs virzieni – privātā mājokļu tirgus attīstība, īres mājokļu būvniecība un sociālo māju pieejamība. Īres mājokļu būvniecībai indikatīvais finansējums varētu būt 120 miljoni EUR. Šīs programmas atbalsta saņēmēji varētu būt nekustamā īpašuma attīstītāji, lai veicinātu īres mājokļu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kas nevar atļauties iegādāties kvalitatīvu mājokli par tirgus cenu. Savukārt sociālo māju  pieejamībai paredzēti 70 miljoni EUR kā granti pašvaldībām esošo sociālo mājokļu atjaunošanai vai jaunu būvniecībai.