info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālie centri: ES fondu atbalsts medicīnas personālam nedrīkst tikt mērķēts tikai uz Rīgu

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) ir nosūtījusi vēstules Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un veselības ministram Danielam Pavļutam, aicinot grozīt pērn decembrī pieņemtos Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiks sniegts ES fondu un valsts budžeta atbalsts kopumā 3 miljonu apmērā jauna medicīnas personāla piesaistei stacionāros un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), kā arī ģimenes ārstu prakses vietu nodošanai jaunajiem speciālistiem.

RACA ieskatos ir absolūti nepieņemami, ka minētā atbalsta programma tiek attiecināta tikai uz Rīgas stacionāriem vai neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta punktiem, kā arī Rīgā izvietotajām ģimenes ārstu praksēm, pēc reģionālā principa faktiski diskriminējot Latvijas iedzīvotājus un medicīnas darbiniekus. “Nav skaidrs, pēc kādiem principiem un kritērijiem ir vadījusies VM un MK atbalsta pasākumus ierobežojot pēc reģionālā principa, ja pašos noteikumos kā projekta īstenošanas vieta ir noteikta Latvijas Republika, bet situācija ar medicīnas personāla trūkumu stacionāros un NMPD, kā arī ģimenes ārstu noslodzi reģionos ir vēl akūtāka, nekā galvaspilsētā”, teikts RACA valdes priekšsēdētaja Venta Armanda Kraukļa vēstulē premjeram un veselības ministram.

Tādēļ RACA aicina grozīt minētos MK noteikumos, no tiem izslēdzot normas, kas paredz atbalsta saņēmēju loka ierobežošanu pēc reģionālā principa, vai arī vismaz paplašinot atbalsta saņēmēju loku ar stacionāru un NMPD darbiniekiem, kā arī ģimenes ārstu praksēm reģionālās nozīmes attīstības centros.

ES fondu programmu 9.2.7. “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” ir izstrādājusi Veselības ministrija, kas arī būs projekta īstenotāja, tostarp organizēs atbalstāmo ārstniecības personu atlasi. MK noteikumi 802., kas nosaka kārtību, kādā tiek organizēta programma, paredz, ka medicīnas māsām, māsu palīgiem stacionāros un ārstu palīgiem NMPD Rīgā, noslēdzot darba līgumus uz vismaz piecu gadu periodu, būs iespējams saņemt kompensācijas: vienreizēju kompensāciju piecu mēnešalgu apmērā un vienreizēju papildu kompensāciju vienas zemākās mēnešalgas apmērā par katru ģimenes locekli, kā arī vienreizēju uzturēšanās izmaksu kompensāciju 12 mēnešu periodam 3600 eiro apmērā.

ES fondu finansējums plānots arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai Rīgā, paredzot kompensācijas par zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu gan pensijas vecuma ģimenes ārstiem, kas nodos savas prakses vietas, gan ģimenes ārstiem, kuri tās pārņems. Kompensācijas paredzēts izmaksāt trīs mēnešus.