info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA: no ES līdzekļiem paredzētais atbalsts jaunu mājokļu būvei ir absolūti nepietiekams

“Kā liecina Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegtā informācija, valdības plānotais līdzekļu apjoms mājokļu programmu īstenošanai no jaunā perioda ES fondu līdzekļiem ir tikai nedaudz lielāks par 100 miljoniem eiro. Šāda summa ir absolūti nepietiekama, lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu Latvijas reģionos, kur privātās investīcijas jaunu mājokļu būvniecībai bez publiskā sektora atbalsta ir ievērojami apgrūtinātas. Mēs ceram, ka šī iecere tiks pārskatīta, rodot iespēju no jaunā Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) un “klasisko” ES fondu līdzekļiem mājokļu programmām piešķirt vismaz 300 miljonus eiro, kas septiņu gadu termiņam tāpat ir ļoti pieticīga summa”, uzsver biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

RACA pērn 27. novembrī nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam, finanšu ministram, ekonomikas ministram, kā arī VARAM vadībai, aicinot no ANM un ES daudzgadu budžeta līdzekļiem paredzēt vismaz 100 miljonus eiro VARAM mājokļu infrastruktūras izveides programmas īstenošanai pašvaldībās, bet Ekonomikas ministrijai (EM) – vēl vismaz 200 miljonus eiro tās iepriekš iecerētajai mājokļu pieejamības reformai. RACA ieskatā šie 300 miljoni eiro būtu minimālais līdzekļu apjoms, kas dotu kaut nelielu efektu mājokļu pieejamības problēmas risināšanai reģionos 2021. – 2027. gada ES fondu plānošanas periodā.

Gada pēdējās dienās RACA saņēma VARAM valsts sekretāra vietnieces Ilzes Ošas atbildes vēstuli. Tajā norādīts, ka EM mājokļu pieejamības veicināšanai būs iespējams īstenot vienu no ANM plāna finanšu ieguldījumu pasākumiem – atbalsts izmaksu ziņā pieejamu īres mājokļu būvniecībai ilgtermiņa aizdevumu formā, indikatīvi šim pasākumam paredzot 42,9 miljonus eiro. Šī atbalsta pasākuma ietvaros paredzēts izveidot aizdevuma fondu, no kā tiks sniegti ilgtermiņa aizdevumi jebkuram nekustamo īpašumu attīstītājam (t.sk. pašvaldību kapitālsabiedrībām). Papildus no ES daudzgadu budžeta līdzekļiem plānots realizēt atbalsta pasākumu sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecībai un atjaunošanai grantu formā pašvaldībām, kur indikatīvais programmas apmērs ir 60,9 miljoni eiro, kā arī atbalsta pasākumu vides pieejamības uzlabošanai daudzdzīvokļu ēkās, to īpašniekiem piešķirot grantu lifta un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei, kur indikatīvais programmas apmērs ir 21,75 miljons eiro.

Patlaban nozaru ministrijas sadarbībā ar Finanšu ministriju turpina darbu pie ANM plāna projekta izstrādes, lai tas līdz janvāra beigām tiktu iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Saskaņā ar ANM Regulas projektā noteikto, ANM plānu jāapstiprina ne vēlāk ka līdz šī gada aprīļa beigām. No ANM plānā kopumā paredzētajiem 1,65 miljardiem eiro 20% jeb 330 miljoni eiro ir iezīmēti prioritātei “nevienlīdzības mazināšana”, kas sevī ietver arī pozīciju “mājokļu pieejamība reģionos” ar tai paredzētajiem 42,9 miljoniem eiro. ES kopējais indikatīvais investīciju apjoms Latvijai 2021. – 2027. gada plānošanas periodā ir 10,53 miljardi grantos un 2,48 miljardi eiro aizdevumos.