info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālie centri: Atveseļošanās mehānismā nepieciešams lielāks atbalsts reģionālajai attīstībai

“Jaunais Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM), no kā Latvija nākamajos sešos gados saņems vismaz 1,65 miljardus eiro, ir lieliska iespēja beidzot nopietni risināt reģionālās nevienlīdzības problēmu Latvijā. Diemžēl ANM plāna apspriešanas gaitā reģionālajai attīstībai paredzētais līdzekļu apjoms ir nemitīgi samazinājies, neskatoties uz to, ka Latvijā šogad notiek ļoti būtiskā un Eiropas Komisijas kopējai filozofijai atbilstošā administratīvi teritoriālā reforma. Mēs to uzskatām par nepieņemamu tendenci un aicinām valdību turpmākajā ANM plāna izskatīšanas gaitā Ministru kabinetā paredzēt papildu līdzekļus gan novadu ceļu, gan mājokļu, gan katrai pašvaldībai specifisku projektu attīstībai”, uzsver biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

RACA tādēļ ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un finanšu ministram Jānim Reiram ar konkrētiem priekšlikumiem ANM plānā indikatīvi iezīmētā finansējuma maiņai par labu reģionālajai attīstībai būtiskiem mērķiem. Pirmkārt, RACA lūdz ANM finansējuma virzienu “Nevienlīdzības mazināšana” (kopējā indikatīvā summa – 330 miljoni eiro) papildināt ar jaunu programmu pašvaldību individuālo projektu īstenošanai.

“Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālā reforma (ATR) ir liels izaicinājums visām pašvaldībām, kā arī to, ka šīs reformas gaitā katra no pašvaldībām saskaras ar individuālām, konkrētajai pašvaldībai raksturīgām problēmām, būtu nepieciešami individuāli risinājumi. Tos varētu realizēt, ja kā alternatīvu jau piedāvātajai atbalsta sistēmai pašvaldībām caur ANM plānu ieviestu jaunu atbalsta modeli, kas paredzētu katrai esošajai un jaunizveidotajai pašvaldībai noteikt savus prioritāros investīciju projektus, kuriem būtu vislielākā sociāli ekonomiskā pievienotā vērtība katrā konkrētajā novadā, un sniegtu atbalstu tieši šādu projektu realizācijā”, V. A. Krauklis raksta vēstulē premjeram un finanšu ministram.

Par ļoti nozīmīgu priekšnoteikumu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un demogrāfiskās situācijas uzlabošanai RACA uzskata mājokļu piedāvājuma attīstīšanu reģionos, kur brīvais mājokļu tirgus būtībā nedarbojas. Tādēļ biedrība aicina valdību ANM plānā atjaunot no tā diskusiju gaitā izņemto iniciatīvu, kas paredzēja finansējumu sociālo mājokļu un izmaksu ziņā pieejamu pašvaldību īres mājokļu būvniecībai un atjaunošanai.

RACA arī aicina valdību būtiski palielināt ANM plānā paredzēto finansējumu ar ATR īstenošanu saistīto ceļu programmai (šobrīd – ap 100 miljoniem eiro), kā arī aktivitātē “Sociālie izaicinājumi” nevis būvēt jaunu sociālās infrastruktūras objektus, bet atbalstīt esošos sociālo pakalpojumu sniedzējus, tajā skaitā telpu pārbūvei atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām.

Paredzēts, ka ANM plāna pirmais variants tiks iesniegts izskatīšanai valdībā februāra sākumā. Pēc apstiprināšanas valdība plānu iesniegs izvērtēšanai Eiropas Komisijā, kas vērtēs tā atbilstību Latvijai specifiskajām rekomendācijām un kopumā atbalstāmajiem reformu virzieniem.