info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA aicina Atjaunošanas fonda veselības investīcijas novirzīt arī reģioniem

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) aicina Ministru kabinetu pārskatīt ES Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM) Latvijas nacionāla plāna veselības sadaļu atbilstoši visas Latvijas iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, nepieļaujot veselības pakalpojuma pieejamības samazināšanu reģionos.

RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis vēstulē Ministru prezidentam Krišjānim  Kariņam, veselības ministram Danielam Pavļutam un ES pārstāvniecības Latvijā pienākumu izpildītājam Andrim Kužniekam norāda, ka ANM veselības sadaļā piedāvātais modelis nākotnē paredz attīstīt un ieguldīt investīcijas tikai trīs lielajās universitāšu slimnīcās, kā arī sekundārajos ambulatoros veselības aprūpes centros septiņās reģionālajās slimnīcās. No tā izriet, ka tiks attīstītas tikai līdzšinējās V un IV līmeņa slimnīcas, savukārt I , II un III līmeņa slimnīcas nesaņems nekāda veida atbalstu, bet 18 pašvaldību iedzīvotājiem pēc Administratīvi teritoriālās reformas nebūs pieejami modernizēti sekundārie ambulatorie pakalpojumi.

“Uzskatām, ka šāda veida pieeja ir tiešā pretrunā ar sekundāro medicīnas pakalpojumu sniegšanas būtību – nodrošināt pakalpojumus iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Bez tam piedāvājums koncentrēt ambulatoros ārstniecības pakalpojumus 3+7 ārstniecības iestādēs ir pretrunā ar veselības aprūpes sistēmas attīstības dokumentiem, kuros tiek uzsvērts, ka sarežģītie, finanšu ietilpīgie pakalpojumi ir jākoncentrē, bet pakalpojumiem, kuri ir relatīvi vienkāršāki (konsultācijas, izmeklējumi, rehabilitācija u.tml.) ir jābūt pieejamiem pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Tāpat piedāvājums ir pretrunā ar Administratīvi teritoriālās reformas principiem, jo, ja valsts papildus finanšu līdzekļus ieguldīs ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanā septiņos novados, bet pārējos tas jānodrošina pašvaldībām, tas vēl vairāk veicinās jau tā atšķirīgo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un kopumā tas neveicinās vienlīdzīgu attieksmi pret dažādu novadu iedzīvotājiem”, teikts RACA vēstulē.

Eiropas Komisijai (EK) patlaban iesniegtajā ANM Latvijas nacionālā plāna projekta veselības sadaļā kopumā paredzētais investīciju apjoms ir 11% no 1,65 miljoniem eiro jeb aptuveni 181 miljons eiro. Pēc EK komentāru saņemšanas un sarunām ar sociālajiem un sadarbības partneriem ANM plāna gala versija tiks iesniegta EK un ES Padomē līdz šī gada 30.aprīlim.