info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA valde aicina biedrus saspringt ES fondu apguvei

Biedrības “Reģionālo attīstība centru apvienība” valde 23. oktobrī paplašinātā sēdē uzklausīja Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus – Reģionālās politikas departamenta direktoru Raivi Bremšmitu un Investīciju politikas departamenta direktora vietnieci Eviju Bisteri, kuri informēja, ka ir apdraudēta Latvijas ES fondu apguves saistību izpilde. Šī gada 31.decembrī ir ES kārtējā budžeta perioda vidusposma izvērtējuma atskaites punkts.

Saistību neizpildes gadījumā Latvija var zaudēt 6% ES fondu līdzekļu papildus rezervi, ar ko RACA pašvaldības ir rēķinājušās uzņēmējdarbības attīstības un degradētās vides revitalizācijas programmās. Kā uzsvēra RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, RACA uzdevums ir saprast, vai biedrībā ietilpstošās pašvaldības var šī gada pēdējos mēnešos paātrināt līdzekļu apguvi. Pat, ja 6% rezerve tiktu zaudēta, aktīva rīcība liecinātu par RACA rīcībspēju un efektivitāti, īpaši diskusiju par nākamā ES budžeta perioda fondu izlietojumu kontekstā.

VARAM pārstāvji informēja, ka programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajam atbalsta mērķim 5.6.2. (“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām) Latvijā kopumā ir izmantots 31 miljons eiro no 58,87 miljoniem. Būtiski, ka RACA pašvaldības šajā ziņā ir ievērojami apsteigušas 9 lielās pilsētas. RACA pašvaldību izpilde pret ERAF kvotu ir 22,03 miljoni no paredzētajiem 28,73 miljoniem eiro, kas veido tikai 6,7 miljonu iztrūkumu. Savukārt, ja tiek vērtēts raugoties no RACA pašvaldību pašu prognozēm 2017. gada decembrī, izpilde ir 22,03 miljoni pret prognozētajiem 36,08 miljoniem, kas veido jau lielāku starpību – 14,05 miljonus.

VARAM pārstāvji ieteica pašvaldībām saspringt pāris atlikušos gada mēnešus, lai tomēr nezaudētu 6% rezerves kvotu. Tas nenotiks, ja tiks sasniegts 80% izpildes rādītājs piecos politiskajos mērķos. Svarīgi, ka līdz 31. decembrim ir jābūt sagatavotiem rēķiniem par darbu izpildi; CFLA tos var iesniegt līdz pat 2019. gada janvāra beigām.

Pēc V. A. Kraukļa ierosinājuma klātesošie RACA pašvaldību pārstāvji vienojās apkopot aprēķinus – cik daudz ES līdzekļus līdz gada beigām vēl varētu paspēt apgūt, lai ir skaidrs, kāds varētu būt RACA pašvaldību kopējais rādītājs.

RACA valde pārrunāja arī topošās valdības partiju administratīvi teritoriālās reformas ieceres, ka gan pagaidām ir visai neskaidras. RACA biedri vienojās, ka katra pašvaldība rakstiski noformulēs savu redzējumu par iespējamo teritoriālās reformas modeli.