info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA rosina atbalstīt autoceļu būvniecības stratēģijas izvērtējumu

Reģionālo attīstības centru apvienība (RACA), analizējot Satiksmes Ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu”, rosina atbalstīt SM centienus reģionālo ceļu sakārtošanā.

“Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, plānošanas reģioni ir kļuvuši daudz spēcīgāki, izsvērtāki un pastāvīgāki lēmumu pieņemšanā, tie var kļūt par neatsveramiem partneriem Satiksmes ministrijai un Latvijas Valsts ceļiem, nosakot prioritāros projektus un secību, kādā būtu veicami darbi katrā konkrētajā plānošanas periodā,” uzsver RACA valdes priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

SM izvērtējuma dokumentos nepārprotami redzams, ka ievērojama daļu ceļu neatbilst noteiktajiem kritērijiem un pašvaldībās šo situāciju izjūt vistiešāk, kā risinot jautājumus par skolēnu transportēšanu uz interešu izglītības norisēm, tā diskusijās ar reģionu uzņēmējiem, tā citās praktiskās situācijās.

“Sakārtots autoceļu tīkls ir reģionālās attīstības instruments, kas, pareizi izstrādāts un prasmīgi vadīts, veicinās uzņēmējdarbības aktivitāti un uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti,” turpina Vents Armands Krauklis.

Pēc savstarpējas apspriedes RACA ietvaros apvienības pārstāvji mudina SM ņemt vērā praktisku ierosinājumu – kad programmas būs attīstījušās tik tālu, ka nāksies lemt, kuru ceļa posmu noteikt kā svarīgāko un tieši ar to sākt konkrētā ceļa posma atjaunotni, šajā posmā lietderīgi būtu piesaistīt vietējās zināšanas un kompetenci, kas attīstījusies plānošanas reģionos. Šāda veida kārtība palīdzētu kompleksi organizēt valsts un pašvaldību investīcijas konkrētajās pašvaldībās, tāpat šāda kārtība novērstu iespējamās spekulācijas par lēmuma pieņemšanu.