info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Attīstības speciālisti. Domapmaiņa Valkas novadā

Aizvadītajā nedēļā notika reģionālo Attīstības centru apvienības attīstības speciālistu grupas kapacitātes celšanas un domapmaiņas tikšanās reize. RACA speciālistiem par tradīciju kļuvušas šādas vizītes, kuru laikā ikreiz citā reģionu attīstības centrā norisinās tikšanās ar ekspertiem un sarunas novērtējot konkrētos projektus, kurus sekmīgi realizē kāda no apvienības pašvaldībām. 2022.gada tikšanās notika Valkas novadā.

“Esmu gandarīts, ka mūsu apvienības attīstības speciālisti, vērtīgi un zinoši savas jomas profesionāļi saliedējušies un projektu realizācijas, vai pat pieteikumu gatavošanās procesā var droši lūgt kolēģu konsultāciju. Tā ir patiesa laba “pleca” izjūta un atbalsts cits citam,” novērtēja RACA valdes priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Tikšanās laikā RACA profesionāļiem bija iespēja klātienē komunicēt ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  atbildīgajiem speciālistiem par ES fondu aktualitātēm, SAM ieviešanas jautājumiem, C-19 pandēmijas seku mazināšanas laika atbalsta mehānismiem un ministrijas administrētajām valsts mērķdotācijām. Notika arī saruna ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras prezentācija par aktualitātēm valsts atbalsta jautājumos.

“Viena no mūsu tikšanos patiesajām vērtībām ir klātienes sarunu iespēja ar nacionālā līmeņa vadošajiem ekspertiem un speciālistiem. Priecājos, ka novadu attīstības speciālisti izmanto šīs tikšanās un sagatavojas nākamajam aktīvā darba cēlienam un projektu realizācijai,” skaidroja RACA direktors Uldis Vītoliņš.

RACA speciālistiem bija iespēja novērtēt Valkas novadā ar Igaunijas  – Latvijas PSP programmas līdzfinansējumu, ieviestos projektus, ERAF līdzfinansētos projektus, kā arī novērtēt uzņēmēju investīcijas pilsētas attīstībā.

Attīstības speciālistu grupa iepazina arī novadā realizētos sekmīgos projektus – tādus kā Jāņa Lūsēna mūzikas namu “Ozolu skola”, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā. Par ieceri un tās realizāciju dalībniekiem stāstīja pats komponists Jānis Lūsēns.