info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA iebilst pret IZM izstrādātajiem, pašvaldību situācijai neatbilstošajiem kritērijiem

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) pašvaldības iebilst pret normatīvā akta projekta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena „Administratīvi teritoriālā reforma” 3.1.1.5.i investīcijas „Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumiem, kuri neraugoties uz ilgām diskusijām un pašvaldību precizējumiem joprojām nav atbilstoši reālajai situācijai Latvijas novados. Normatīvā akta projekta virzība tika apturēta pēc vairāku RACA pašvaldību iebildumiem.

“Esam iesnieguši mūsu apvienības biedru rosinātos labojumus un precizējumus, taču tieši kritiskajās un pašvaldībām ilgtermiņā svarīgajās pozīcijās, neredzam RACA viedokļa atspoguļojumu lēmumprojektā. Esam aicinājuši uz sarunu Izglītības un zinātnes ministrijas vadību, lai vēl reizi mēģinātu aktualizēt pašvaldībām Latvijas novados svarīgos kritērijus,“ uzsver RACA valdes priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

RACA pašvaldību pārstāvji organizē attālinātu tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci un ministrijas valsts sekretāri Līgu Lejiņu, lai runātu par normatīvajā aktā ietvertajiem kritērijiem, tai skaitā par punktu, kas paredz “investīcijai virzītās reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits 1.-9.klašu grupā ir vairāk par 270, vai veicot arī citu izglītības iestāžu reorganizāciju, reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits vairāk par 270 tiks sasniegts līdz 2024.gada 1.septembrim”, kas ir ne vien neatbilstošs realitātei, gan paredzētu tādu centralizāciju, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas novados nav īstenojama.

Kā norādīts lēmumprojekta anotācijā – izglītojamo skaita dinamika nedrīkst liecināt par riskiem investīciju projekta ilgtspējai nepietiekama izglītojamo skaita dēļ (noteikumu projektā : “investīcijai virzītajai pamatskolai pēdējos piecos gados ir stabila izglītojamo skaita dinamika 1. – 6. klašu posmā”). Arī šis kritērijs rada izaicinājumus pašvaldībām un nav viennozīmīgi tikai novada pašvaldības ietekmes zonā.

3.1.1.5. investīcijas ietvaros sasniedzamais rādītājs ir – līdz 2026. gada 31. maijam 20 pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības iestāžu, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem, infrastruktūras pilnveide un aprīkošana (investīcijai paredzētais finansējums (30 690 000 euro) paredzēts 20 izglītības iestādēm).

Photo by George Becker: https://www.pexels.com/photo/1-1-3-374916/