info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Saldus novads

Saldus novads

Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā. Dienvidos tas robežojas ar Lietuvas Republiku, rietumos – ar Vaiņodes un Skrundas novadiem, ziemeļdaļā – ar Kuldīgas un Kandavas novadiem, ziemeļaustrumos – ar Brocēnu novadu, bet austrumdaļā – ar Brocēnu un Auces novadiem.

Vēstures avotos Saldus pirmo reizi minēts 1253. g. tā sauktajā Kuršu līgumā, pēc kura viss novads (“Terra inter Schrunden et Semigalliam” – Zeme starp Skrundu un Zemgali) tika nodots Livonijas ordeņa pārvaldījumā. Šajā līgumā minēts arī “Salden” vārds. Minētā teritorija aptuveni atbilst tagadējai Saldus novada teritorijai. Vēlāk sākotnējo nosaukumu “Salden” gandrīz uz četriem gadsimtiem aizstāj, bet ne izskauž, vāciskais – “Frauenburga”. Frauenburgas vārds vairāk saistāms ar kādreizējo Ordeņa pili, kas atradusies Ciecerē ietekošā strautiņa kreisajā krastā. Pils celšanas laiks nav precīzi noteikts – tiek minēts 1341. gads, arī 14. gs. 70.- tie gadi un pat 1411. gads. Pils apkārtnē izveidojusies pilsētiņa, kas noteikti nav radusies agrāk kā pils – tās izveidošanos varētu datēt ar 14. gs. otro un 15. gs. pirmo pusi.

Saldus novadu veido 15 ģeogrāfiski blakus izvietoti pagasti un Saldus pilsēta. Novadā apvienoti 15 pagasti – Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu un Zvārdes pagasti, kā arī Saldus pilsēta.

Novada kopējā platība ir 1683,3 km2, un 2012. gada 1. janvārī novada teritorijā dzīvoja 25,2 tūkst. iedzīvotāji. Saldus novadā lielākā daļa iedzīvotāju pēc nacionālās piederības ir latvieši. Saskaņā ar PMLP datiem, 2012. gada sākumā latvieši bija 86% no kopējā Saldus novada iedzīvotāju skaita. Nākamās lielākās nacionālās grupas veidoja lietuvieši (2 037 jeb 7%) un krievi (1 089 jeb 4%).


Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde tuvojas noslēgumam – līdz 10. maijam gaidām priekšlikums!x

Informējam, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes. Līdz šim ir saņemti 58 iesniegumi, kas…

Read More

Prezidents Saldū, attēls

Valsts prezidents: Saldus novadā darbojas ambiciozi uzņēmēji, kuri rūpējas par Latvijas labklājību

22. martā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs darba vizītē apmeklēja Saldus novadu. Darba vizītes laikā Valsts prezidents tikās ar Saldus novada…

Read More

Saldū godina SPORTA ZVAIGZNES un pasniedz balvas par mūža ieguldījumu sportā!

2. februāra vakarā Saldus sporta hallē svinīgi tika godināti Saldus novada sportisti, treneri un biedrības pasākumā “Saldus novada SPORTA ZVAIGZNES…

Read More

Saldus novada pašvaldība saņem pirmo elektroautobusu un februārī uzsāks skolēnu pārvadājumus

31. janvārī Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts simboliski saņēma jaunā elektroautobusa atslēgas, kurš nodrošinās skolēnu nokļūšana no/uz Saldus novada…

Read More

Saldus novadā turpina modernizēt ielu apgaismojumu – 792 gaismekļi tiks nomainīti uz LED lampām

Informējam, ka ir parakstīts līgums ar SIA “EL.Serviss” par LED apgaismojuma nomaiņu Saldus novadā. Apgaismojums Saldū tiks nomainīts 43 pilsētas…

Read More

Vienbalsīgi pieņemts Saldus novada pašvaldības 2024. gada budžets

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts informē, ka šīs dienas domes sēdē tika pieņemts Saldus novada pašvaldības 2024. gada budžets…

Read More

Katram Saldus novada pirmklasniekam 50 eiro mācību līdzekļu iegādei!

Septembris pamazām tuvojas un sākam gatavoties jaunajam mācību gadam. Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts aicina topošo pirmklasnieku vecākus izmantot…

Read More

Bānīša svētku programma

Pirms 120 gadiem mūspuses harmoniskajā ainavā sevi pieteica industriālās pasaules vēstnesis – šaursliežu dzelzceļš. Kopš tiem laikiem daudz kilometru nobraukts,…

Read More

Uzsākta Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde

Saldus novada domes 2022. gada 31. oktobra sēdē (protokols Nr. 19, § 17) tika pieņemts lēmums “Par Saldus novada teritorijas…

Read More