info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Ludzas novads

gerb_ludzasnov

Ludzas novads

Ludzas novadu veido

  1. Ludzas pilsēta
  2. Briģu pagasts
  3. Cirmas pagasts
  4. Isnaudas pagasts
  5. Istras pagasts
  6. Nirzas pagasts
  7. Ņukšu pagasts
  8. Pildas pagasts
  9. Pureņu pagasts
  10. Rundēnu pagasts

Teritorijas platība – 966 km2

Iedzīvotāju skaits – 14 226

Ludzas novada pašvaldība  www.ludza.lv