info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Ludzas novads

gerb_ludzasnov

Ludzas novads

Ludzas novadu veido

  1. Ludzas pilsēta
  2. Briģu pagasts
  3. Cirmas pagasts
  4. Isnaudas pagasts
  5. Istras pagasts
  6. Nirzas pagasts
  7. Ņukšu pagasts
  8. Pildas pagasts
  9. Pureņu pagasts
  10. Rundēnu pagasts

Teritorijas platība – 966 km2

Iedzīvotāju skaits – 14 226

Ludzas novada pašvaldība  www.ludza.lv


Kāp-nes, attēls

Pasniedz Ludzas novada Jauniešu Gada balvu “KĀP-NES 2023”

1. martā Ludzas Kultūras namā godināti Ludzas novada Jauniešu Gada balvas “KĀP-NES 2023” ieguvēji. Deviņās dažādās nominācijās sveikti gan jaunieši,…

Read More

Ludzas balva, 2023

Pasniegti pašvaldības Pateicības raksti par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā

19. janvārī Ludzas kultūras namā pulcējās tie Ludzas novada iedzīvotāji, kuri pērn guva sasniegumus mākslā, sportā, dejā un dziesmā, popularizējot…

Read More

Ludzas novada uzņēmēju balva

Pasniegtas Ludzas novada Uzņēmēju gada balvas

15. septembrī Ludzas Kultūras namā apbalvoti  “Ludzas novada uzņēmēju gada balvas 2022” uzvarētāji. Ludzas novada pašvaldības rīkotā konkursa godināšanas pasākumā balvas…

Read More

Ludzas novadā mainīts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Šī gada 27. jūlijā Ludzas novada pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16/2023 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem…

Read More