info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Ludzas balva, 2023

Pasniegti pašvaldības Pateicības raksti par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā

19. janvārī Ludzas kultūras namā pulcējās tie Ludzas novada iedzīvotāji, kuri pērn guva sasniegumus mākslā, sportā, dejā un dziesmā, popularizējot savu novadu Latvijas un pasaules mērogā. Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā, un naudas balvu apmēru“ tika pasniegti 160 pateicības raksti Ludzas novada skolēniem un to pedagogiem, sportistiem un viņu treneriem, kā arī folkloras kopu, deju kolektīvu, vokālo ansambļu, koru, pūtēju orķestru dalībniekiem. Pateicības rakstus pasniedza Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Oļegs Agafonovs.

Par panākumiem mākslā, mūzikā un dejā pateicības rakstus un naudas balvas saņēma Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra, Ludzas Mūzikas pamatskolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, un Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un viņu pedagogi, kā arī folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībnieki. 

Lepojamies ar iegūtām godalgotām vietām Valsts mēroga sporta deju sacensībās “Dance star 2023”, “Līvānu novadu kauss 2023”, “Draugu dejas 2023”, “Ludzas kauss 2023” un “WDSF Daugavpils OPEN 2023, starptautiskajās sacensībās “Meistara kauss”, starptautiskajā deju konkursā “TUKUMS CUP 2023”, Latvijas mūsdienu radošajā deju grupu konkursā “Kandavas deju festivāls 2022”, VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā “Toņi un pustoņi”. Jaunieši sevi veiksmīgi pierādīja arī XX starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”, valsts mēroga Ādažu novada Mākslu skolas 6.vizuālās mākslas konkursā “Gaujas mozaīka Ādažos”, Starptautiskajā zīmējumu konkursā “Eiropas Savienības ieguldījums Tavā drošībā” un IV Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” par tēmu “Pilsētas ainava”. Teicamus rezultātus sniedza II Starptautiskajā vokāli-instrumentālajā konkursā “Christmas symphony”, starptautiskajā konkursā “MusicAlas”, nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2023” Ziemeļlatgales novada reģionālais sarīkojumā “Kaidi zīdi pļaveņā, taidi munā cimdeņā”, II Starptautiskajā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā, Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē, Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkursā II kārtā “No baroka līdz rokam”, XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas mūzikas skatē, IV Starptautiskajā Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā, XXVI Stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa 2022”, tradicionālajā dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023”, XVII Starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās klavierduetu konkursā “Koknese 2022”, I Starptautiskais dažādu žanru online konkursā “American music”, II Starptautiskajā dažādu žanru online konkursā “Europe-asia festival”, I Starptautiskajā online konkursā “Deutschland Music Granprix”, instrumentālistu solistu un instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā skolām ar augstākajiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā “Ziemassvētki skan” un VI Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2023”. Jāatzīmē, ka pērn vairāki skolēni ieguva Grand Prix balvu II Starptautiskajā vokāli-instrumentālajā konkursā “Christmas symphony” un Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” valsts konkursā mākslā 2022./2023.m.g..

2023. gads bija XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku gads, kurā Ludzas novadu pārstāvēja vairāk kā trīsdesmit kolektīvi. Lai piedalītos šajos svētkos, kolektīvi ieguldīja milzīgu darbu un parādīja savas prasmes XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” koprepertuāra pārbaudes skatē, koru koprepertuāra pārbaudes skatē, svētku folkloras nozares skatē, pūtēju orķestru skatē un Latvijas mazākumtautības amatiermākslas kolektīvu un individuālo izpildītāju skatē. Lepojamies ar panākumiem tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023”, Latvijas vokālo ansambļu 1. kārtas skatē un nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2023” Ziemeļlatgales novada reģionālajā sarīkojumā “Kaidi zīdi pļaveņā, taidi munā cimdeņā”.

Par panākumiem sportā pateicības rakstus un naudas balvas saņēma Ludzas novada Sporta skolas un Ludzas pilsētas 2. vidusskolas Džudo pulciņa audzēkņi un treneri, kā arī pieaugušo un veterānu sportisti un treneri.

Apkopojot gada rezultātus, varam lepoties ar tādiem Ludzas novada Sporta skolas sportistu panākumiem Baltijas handbola čempionātā 2006.-2007. gadā dzimušajiem zēniem, Starptautiskajā handbola Tallinn Cup-2023 turnīrā, Latvijas handbola čempionātos 2004., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. un 2011. gadā dzimušo zēnu un meiteņu komandām. Tostarp ir gūti arī izcili panākumi Latvijas Futbola federācijas Ziemeļaustrumu reģiona čempionātā, Latvijas Futbola federācijas rīkotajā Latvijas čempionātā un Valkas/Valgas starptautiskajā futbola kausā. Priecājamies par svarcēlāju sasniegumiem Latvijas čempionātā svarcelšanā jauniešiem un pieaugušajiem. Vieglatlēti uzrādīja lielisku sniegumu Latvijas čempionātā soļošanā, Latvijas vieglatlētikas čempionātos U-18, U-16 un U-20 vecuma grupās. Lepojamies ar Ludzas pilsētas 2. vidusskolas Džudo pulciņa censoņiem, kuri guva godalgotas vietas Valsts mēroga Džudo sacensībās, XX Starptautiskais Alūksnes Džudo turnīrā, Latvijas republikas atklātās Džudo meistarsacīkstēs U-16 vecuma grupā, Latvijas atklātajās meistarsacīkstēs jauniešiem un jaunietēm Sambo U15.

Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Kaspars Markševics un Māris Ozols. Paldies ikvienam, kas ar nesavtīgu ieguldījumu ir vairojis Ludzas novada popularizēšanu un atpazīstamību.

Autors:

Antra Barkāne, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste