info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pašvaldībām būs laiks pāriet uz būvniecības dokumentu elektronisko apriti

Otrdien, 4. decembrī notika RACA ietilpstošo novadu pašvaldības attīstības vadītāju un speciālistu tikšanās ar Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieku Andri Lazarevu, lai pārrunātu aktuālos grozījumus būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos, tajā skaitā Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.

Kā uzsvēra A. Lazarevs, jaunie normatīvie akti neparedz izmaiņas paša ēku būvniecības procesa regulējumā, bet attiecas uz būvniecības administratīvo procesu. Saistībā ar ieilgušo valdības veidošanu nav sagaidāms, ka šogad Saeimā izskatītajos grozījumos Būvniecības likumā paredzētā pilnīgā pāreja uz būvniecības dokumentu elektronisko apriti stāsies spēkā kā paredzēts no 2019. gada 1. janvāra. Reālais datums varētu būt 2019. gada 1. jūlijs. No šī brīža varētu sākties gadu ilgs pārejas periods, kura laikā jānotiek pilnīgai būvniecības administratīvā procesa pārejai uz elektronisko vidi.

Tas nozīmē, ka pašvaldības varēs savos saistošajos noteikumos paredzēt vai nu tūlītēju pāreju uz elektronisko būvniecības administratīvo procesu no 1. jūlija, vai arī vēl gadu turpināt būvniecības dokumentu apriti “uz papīra”. Tāpat pa vecam varēs turpināt arī jau iesākto būvprojektu administrēšanu.