info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Notiks Alūksnes novada attīstības programmas tematisko darba grupu diskusijas

Alūksnes novada pašvaldība izstrādā jauno attīstības programmu novadam laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam un aicina novada iedzīvotājus iesaistīties un līdzdarboties programmas izstrādē, piedaloties tematisko darba grupu diskusijās oktobrī.

Jaunās Alūksnes novada attīstības programmas izstrādei ir izveidotas septiņas grupas, kuras katra aptver kādu noteiktu tēmu loku. Jau vasarā pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus, izvērtējot savas kompetences, pieteikties dalībai kādā no tām. Darba grupās strādās arī pašvaldības iestāžu darbinieki. Oktobrī notiks visu darba grupu diskusijas, ko vadīs moderators (skatīt tabulā).

Tie iedzīvotāji, kuri jau iepriekš pieteicās darba grupām, uzaicinājumu uz diskusiju saņems uz norādīto e-pasta adresi, taču darba grupām var pievienoties arī tie iedzīvotāji, kuri iepriekš nav pieteikušies, tomēr jūt sevī profesionālu kompetenci, pieredzi un zināšanas, kuras būtu noderīgas attīstības programmas izstrādes gaitā, plānojot nākamā periodā novadā veicamo.

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrāde

 

DARBA GRUPU DISKUSIJAS

 

GRUPA DISKUSIJAS DATUMS NORISES LAIKS NORISES VIETA
Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības jautājumu darba grupa 2017. gada 6. oktobris 10.00 – 13.00 Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74
Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupa 2017. gada 6. oktobris 15.00 – 18.00 Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74
Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupa 2017. gada 10. oktobris 10.00 – 13.00 Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74
Izglītības jautājumu darba grupa 2017. gada 10. oktobris 15.00 – 18.00 Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74
Kultūras un sporta darba grupa 2017. gada 13. oktobris 10.00 – 13.00 Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74
Ekonomiskās attīstības jautājumu darba grupa 2017. gada 13. oktobris 15.00 – 18.00 Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74
Jaunatnes jautājumu darba grupa 2017. gada 17. oktobris 15.00 – 18.00 Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

 

Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

www.aluksne.lv