info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
konkurss

Madonas Bērnu un jauniešu centra neklātienes konkurss „Madonai – 90”!

Madona ir pilsēta, kurā esi gaidīts baltās ziemās un zaļās vasarās, tās ielejās un pakalnos ar aktīviem skolēniem un radošiem jauniešiem. Kad dodies pa Madonas ielām, Tevī noraugās ēku spožās logu acis.

Arī tām ir katrai savs stāsts. Bērnu un jauniešu centrs, Mūzikas un mākslas skolas, vidusskolas un ģimnāzija, kultūras nams, muzejs, bibliotēka, sporta halle,  pasts, veikali, dzīvojamās mājas un daudzas citas. Tās visas ir pilnas dzīvības, jo tur ir madonieši! Cik daudz Tu zini par savu pilsētu, par tās cilvēkiem un ikdienas dzīvi? Pārliecinies par to, atbildot uz šī konkursa jautājumiem.

Mērķis: Izmantojot dažādus informācijas ieguves avotus, iepazīt Madonas pilsētu, tās cilvēkus un izaugsmes iespējas.

Dalībnieki: Madonas novada skolu audzēkņi individuāli vecuma grupās: 2.-4.kl., 5.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl.

Norise: Dalībnieks  atbild uz konkursa jautājumiem, kas atrodas nolikuma pielikumā Nr.1, un veic radošo darbu. Dalībnieks var  pildīt arī tikai  radošo darbu.

Darbu iesniegšana: Atbildes elektroniski iesūtīt uz e-pastu bjc@madona.lv   vai nogādāt  Madonas Bērnu un jauniešu centrā, Skolas ielā 8a, metodiskajā kabinetā  līdz

2016.gada 4. aprīlim.

Vērtēšana: Atbildes uz jautājumiem tiks vērtētas pa vecuma grupām. Par pareizām atbildēm no 1. – 9. jautājumam maksimālais punktu skaits – 9 par katru jautājumu. No 10. – 17. jautājumam par katru pareizo atbildi – 1 punkts. Kopā maksimālais iegūstamo punktu skaits – 89 + 1 punkts, ja veikts radošais darbs  =  90 punkti.   

Visi radošie darbi  tiks vērtēti atsevišķi.

Apbalvošana: Katrs dalībnieks saņem diplomu un labākie darbu autori – piemiņas balvas ar „Madonai – 90” simboliku .Dalībnieki  varēs piedalīties ekskursijā un tikties ar Madonas veiksmīgākajiem uzņēmējiem.
Jautājumi pieejami šeit

Interešu izglītības metodiķe
Māra Evardsone
64807552