info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
izglītība

Ir izstrādāta Ludzas novada izglītības attīstības stratēģija 2016.-2022. gadam

Ir izstrādāts Ludzas novada izglītības attīstības stratēģijas projekts 2016.-2022.gadam, kurš apspriests Ludzas novada izglītības iestāžu padomēs, pedagoģisko padomju sēdēs, apaļā galda diskusijā.
Lūdzam iepazīties ar izglītības attīstības stratēģiju, sniegt savas atsauksmes un priekšlikumus.

 

IZGLĪTĪBAS POLITIKAS TIESISKAIS PAMATS

LUDZAS NOVADA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

2.1.Ludzas novada izglītības iestāžu tīkls

2.2. Izglītojamo skaita, sastāva un sasniegumu analīze

2.3. Izglītības iestāžu pedagogu skaita un sastāva analīze

2.4. Izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu analīze

2.5. Izglītības iestāžu darbības efektivitātes analīze

3. LUDZAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU RAKSTUROJUMS

3.1.Pirmskolas izglītības iespējas

3.2.Vispārējās izglītības iespējas

3.3.Profesionālās ievirzes izglītības iespējas

3.4.Interešu izglītības iespējas

3.5.Mūžizglītības iespējas

4. LUDZAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SVID ANALĪZE

5. STRATĒĢISKĀ DAĻA

5.1. Ludzas novada izglītības attīstības stratēģijas mērķi, prioritātes, uzdevumi un principi

5.2. Izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāns

6. RĪCĪBAS PLĀNS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBAI 2016.-2022.GADAM