info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā godināti pašvaldības apbalvojumu saņēmēji

Atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienu, Preiļu novadā notika dažādi pasākumi par godu šim īpašajam notikumam – ar mīlestību pret dzimteni tika rīkoti dažādi sarīkojumi un koncerti, svinēja gan pilsētā, gan pagastos, gan iestādēs, gan uzņēmumos.

Svētku kulminācijas brīdis norisinājās 18. novembrī plkst. 19.00 Preiļu novada Kultūras centrā, iedzīvotājiem pulcējoties uz Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienas svinībām, kur tika godināti “Preiļu novada Goda pilsonis”, Goda zīmes “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” un Atzinības rakstu saņēmēji. Apbalvošanas ceremonija iesākās ar Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča videouzrunu un kopīgu himnas dziedāšanu. Pēc tam klātesošos ar svētku apsveikumu uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka, savukārt apbalvojumus pasniedza Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras jautājumos Pēteris Rožinskis.

Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinības raksts” un naudas balvu saņēma Anita Lazdāne – par ilggadēju un nesavtīgu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē Upmalas pagastā, Edīte Rubine – par godprātīgu, profesionālu un ilgstošu darbu sociālajā jomā Preiļu novadā, Elgasts Dimants – par nozīmīgu ieguldījumu makšķerēšanas sporta attīstības veicināšanā Preiļu novadā un visā Latvijā, Leontīna Sileniece – par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Pelēču pagasta attīstībā, aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, Modrīte Zepa – par ilggadēju un atbildīgu Galēnu pamatskolas ēdnīcas vadīšanu un aktīvu iesaisti Galēnu pagasta sabiedriskajā dzīvē, Regīna Ūsāne – par ilggadēju un godprātīgu veselības aprūpes darba pienākumu veikšanu Stabulnieku pagastā, Jānis un Sanita Anspoki – par mērķtiecīgu, idejām bagātas komercdarbības attīstību un novada pozitīva tēla veidošanu, vadot bioloģisko saimniecību “Lazdānu mājas ogas”, Sanita Upeniece – par atbildīgu un rūpīgu lietvedības darba veikšanu Riebiņu vidusskolā un aktīvu iesaisti Riebiņu vidusskolas un pagasta attīstības veicināšanā, Tatjana Ļvova – par profesionālu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu SIA “Preiļu slimnīca” un aktīvu dalību iedzīvotāju izglītošanā par sirds veselību un Žanna Ļebedeviča – par ilggadēju, radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Preiļu 2. vidusskolas jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” saņēma četras personas: Edgars Znutiņš – par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē un ilggadēju Preiļu novada skolotāju kora “Latgale” vadīšanu, Anna Verza – par ilggadēju darbu audzēkņu angļu valodas prasmju pilnveidē un nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Preiļu novadā, Edgars Vaivods – par iesaisti godalgotā Preiļu novada BJSS energoefektivitātes paaugstināšanas projektā un nesavtīgu atbalstu Preiļu sadraudzības pilsētas Ņižinas ukraiņu bērnu nometņu organizēšanā un Vija Kudiņa – par nozīmīgu ieguldījumu Latgales kulinārā mantojuma saglabāšanā un tradīciju kopšanā, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstīšanā Preiļu novadā.

Savukārt augstāko Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu “Preiļu novada Goda pilsonis” saņēma Eleonora Bleive, par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā, audzēkņu matemātikas, fizikas izpratnes veicināšanā un sasniegumiem interešu izglītības jomā. Bleives kundze tika sveikta jau iepriekš, taču pasākuma laikā bija iespēja vērot videoierakstu no tikšanās Kuldīgā. Eleonora Bleive no 1950. līdz 1954. gadam studējusi Latvijas Valsts pedagoģiskajā institūtā Fizikas un matemātikas fakultātē, pēc iegūtās kvalifikācijas – Fizikas un matemātikas vidusskolas skolotāja. No 1954. gada līdz 1996. gadam strādājusi Preiļu 1. vidusskolā kā fizikas skolotāja un vecāko klašu deju kolektīva vadītāja. No 1996. gada līdz 2012. gadam strādājusi par fizikas skolotāju Preiļu Valsts ģimnāzijā. 2005. gada 21. oktobrī apbalvota ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm.

Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienas svinībās paralēli svinīgajai apbalvošanai patriotisku un sirsnīgu atmosfēru uzbūra vakara vadītājs aktieris Raimonds Celms un amatiermākslas kolektīvi koncertuzvedumā “Dzintara dvēsele”. Paldies Preiļu novada Kultūras centra deju kopai “Talderi” (vadītāja Silvija Kurtiņa), Preiļu novada Kultūras centra deju kopai “Dancari” (vadītāja Ilze Broka) un Madonas pilsētas Kultūras nama koklētāju ansamblim “Rasa” (vadītāja Inese Ābola).

Pēc apbalvojumu saņēmēju sveikšanas patiesi brīnumainu priekšnesumu sniedza pianists Viestards Šimkus un operdziedātāja Elīna Šimkus, izpildot latviešu klasiskās solodziesmas un Viestardam sniedzot paša komponētās klaviermūzikas solo. Paldies par patīkamo vakara turpinājumu mūzikā!

Svinīgā sarīkojuma noslēgumā visi klātesošie varēja baudīt svētku torti, bet vakara izskaņā par jautriem deju ritmiem svētku ballē parūpējās grupa “Perlamutrs” (solists Didzis Melderis).

Pateicamies Latvijas Valsts prezidenta kancelejai un VSIA “Latvijas koncerti”, kas šogad Preiļu novada iedzīvotājiem dāvāja šo burvīgo valsts svētku koncertprogrammu! Paldies ikvienam, kurš iesaistījās un palīdzēja radīt svētku noskaņu Preiļu pilsētā un ikvienā pagastā! Turpināsim nest Latvijas vārdu ar lepnumu un godu kā svētkos tā arī ikdienā! Lai patriotisma gars dzīvo mūsu sirdīs un nekad nezūd!