info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgas novada pašvaldība saņem atzinību par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi

Fotogrāfijā – balvas pasniegšanas brīdis Kuldīgas Rātslaukumā. No kreisās: Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, vecākā projektu vadītāja Elīna Zīle un SIA “Izdevniecība Dienas Mediji” konferenču nodaļas vadītāja Santa Butāne, kura balvu nogādāja Kuldīgā.
Fotogrāfijas autors: Ričards Sotaks.

Kuldīgas novada pašvaldība saņēmusi Labklājības ministrijas atzinību par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā daļā Jelgavas ielas seguma renovācijas ietvaros. Kopumā tika izvērtēti ap 100 projektu, un 15 projektu īstenotāji saņēma ministrijas uzslavu.     

Balvu Kuldīgā nogādāja personīgi un pasniedza to Kuldīgas novada domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai un vecākajai projektu vadītājai Elīnai Zīlei, kura vadīja vairāku ielu pārbūves projektu.

“Paldies par novērtējumu! Esam ļoti priecīgi un gandarīti, jo Jelgavas ielas un ar to saistīto ielu pārbūve ir viens no apjomīgākajiem ielu atjaunošanas projektiem Kuldīgā. Projekta īstenošana nebija vienkārša, bija dažādi sarežģījumi. Vides pieejamība ir ļoti būtiska, lai pa ielu būtu ērti pastaigāties un pārvietoties ikvienam iedzīvotājam. Šis jautājums Kuldīgā ir izaicinājums, ievērojot Kuldīgas vecpilsētas prasības. Tāpēc gandarījums par novērtējumu ir ļoti liels. Paldies visiem, kuri bija iesaistīti šī projekta īstenošanā,” pauž Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

“Projekta ietvaros pastiprināta uzmanība tika pievērsta vides pieejamības uzlabošanai. Pie gājēju pārejām tika nodrošināts, lai ietves platums būtu vismaz pusotrs metrs un gluda adaptācijas zona. Visur, kur tehnoloģiski tas bija iespējams, tika izbūvētas ietves ar kopējo platumu vismaz pusotrs metrs, nodrošinot vienlaidus gludu iesegumu (betona plāksne vai bruģis) apmēram metra platumā. Ietvēs izbūvēja taktīlā bruģa iesegumus pirms pārejām, noejām, nobrauktuvēm un krustojumiem. Visi apgaismojuma stabi, ceļazīmes, labiekārtojuma elementi izbūvēti ārpus metru platās gludās zonas. Pieslēgumi pie blakus teritorijām veidoti ar slīpumu, kas ir mazāks par 5%. Nobrauktuvju pieslēgumi pie brauktuves izbūvēti ar līmeņa starpību 0mm,” stāsta ielas pārbūves projekta vadītāja E. Zīle.

Atgādinām, ka apjomīgais ielu atjaunošanas projekts, kas ietvēra Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai, Leona Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim pārbūvi, pēc divus gadus ilgušiem būvdarbiem noslēdzās 2020. gada beigās.

Projekts tika īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros noslēgto līgumu “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/018.

Ielu pārbūves projekts skatē “Gada labākā būve Latvijā 2020” ieguva 2. vietu nominācijā “Inženierbūves”, zaudējot vien starptautiskās lidostas “Rīga” 5. perona projektam.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība