info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgas novada pašvaldība piešķirs stipendijas ģimenes ārstiem rezidentiem

Lai piesaistītu Kuldīgas novadam jaunus ģimenes ārstus, Kuldīgas novada domes deputāti nolēma izsludināt pieteikšanos Kuldīgas novada pašvaldības stipendijām ģimenes ārsta rezidentiem, tā nodrošinot iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Tāds lēmums pieņemts, ņemot vērā citu pašvaldību labo pieredzi.

             Stipendijas piešķirs atbilstoši Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/8 “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību”.

Gan Nacionālais veselības dienests (NVD), gan Kuldīgas novadā praktizējošie ģimenes ārsti pašvaldībai norādījuši uz kritisko situāciju nozarē, jo NVD izbeidzis līgumu ar ģimenes ārsti Zandu Zaueri un daļa no 18 Kuldīgas novadā praktizējošajiem ģimenes ārstiem var aiziet pensijā un pārtraukt sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, un vairāki jau ir pensionāri, kuri turpina strādāt.

            Pieteikšanās pašvaldības stipendijām norisināsies no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 10. janvārim (ieskaitot). Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu lems komisija, ko vadīs Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts un kurā darbosies SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniece Nellija Kleinberga, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga un Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure.

            Ar saistošajiem noteikumiem par pašvaldības stipendiju  piešķiršanas kārtību var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/Saistosie_noteikumi/1_SN_stipendijas_2020.pdf  .

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība