info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīga startēs Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursā

Kultūras ministrija ir izsludinājusi Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasi. 24. septembra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma par Kuldīgas pieteikuma izstrādi 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas priekšatlases konkursam.

Pasākums “Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, satuvināt Eiropas savienības valstu pilsoņus caur savas kultūras popularizēšanu, parādīt savas kultūras atšķirības un unikālo tajā, kā arī vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, un veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas statusu. Tas ir statuss, kas paredz kultūras notikumus gada garumā un arī pilotprojektus, valsts un pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma plūsmas pieaugumu u.c.

2027. gadā Latvijai otro reizi ir pienākusi kārta rīkot Pasākumu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta”, otra pilsēta tiks izvēlēta no Portugāles. Kā zināms, 2014. gadā Eiropas galvaspilsētas gods bija Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo pilsētai  Zviedrijā.

Iepriekšējās Eiropas kultūras galvaspilsētas ir norādījušas, ka pasākuma īstenošanai ir bijusi šāda ilgtermiņa ietekme:

·         Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa piešķiršana ir veicinājusi pakāpeniskas pozitīvas pārmaiņas pilsētas vai novada attīstībā;

·         pasākuma īstenošana ir būtiski paaugstinājusi pilsētas iedzīvotāju pašapziņu un vairojusi iedzīvotāju lepnumu par savu pilsētu;

·         iedzīvotāji biežāk apmeklē pilsētas kultūras pasākumus, jo īpaši tās iedzīvotāju grupas, kuras parasti šādus pasākumus apmeklē mazāk;

·         ir radīti jauni kultūras produkti, mākslinieki un kultūras organizācijas ir apguvuši jaunas prasmes, pasākuma īstenošana viņiem ir sniegusi jaunas iespējas un palīdzējusi rast jaunus sadarbības partnerus Eiropas un starptautiskā līmenī;

·         ir uzlabojusies Eiropas un pasaules valstu iedzīvotāju informētība par pilsētu un attiecīgi pilsētas atpazīstamība Eiropas un starptautiskā līmenī, par ko bieži liecina tūristu skaita pieaugums un pilsētas reputācijas uzlabošanās.

Kuldīgai priekšatlases pieteikums jāsniedz līdz 2021. gada 5. jūnijam, bet uzvarētāju paziņos 2022. gada vasarā. Viens no būtiskākajiem aspektiem, par ko būs jādomā pieteikuma izstrādē, būs tas, kādu Kuldīgu saredzam nākotnē un ko šī plāna izstrāde un statusa iegūšana dos pilsētai ilgtermiņā. Tāpēc līdz 2021. gada jūnijam būs jāizstrādā novada kultūras stratēģija, sasaistot to ar visa novada attīstības plānu un iesaistot plāna izstrādē gan sabiedrību, gan atsevišķas kopienas, jāizstrādā Eiropas Kultūras galvaspilsētas gada mākslinieciskā programma un mārketinga plāns, kā arī jāveic virkne citu priekšdarbu. Pilsēta iegūs ne tikai apmeklētāju pieplūdumu un augsta līmeņa kultūras pasākumus, bet arī virkni nemateriālu vērtību – atpazīstamību, mediju un starptautisko interesi.

Lai izstrādātu Kuldīgas pieteikumu pasākumam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, tiks izveidota darba grupa, ko vadīs Kristīne Zvirbule. K. Zvirbulei ir plaša starptautiska pieredze dažādu kultūras projektu īstenošanā, viņa ilgstoši strādājusi par producenti kamerkorī “Kamēr” un Latvijas Nacionālajā operā. K. Zvirbule sarunā ar deputātiem bija apņēmības pilna, kā arī uzsvēra, ka Kuldīga iesniegs savu pieteikumu ne tikai, lai piedalītos, bet ar mērķi uzvarēt.

Pašlaik nav iespējams noteikt pasākuma “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” budžetu – tas būs atkarīgs gan no mākslinieciskajām izmaksām, gan nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā, bet statusa iegūšanas gadījumā pasākuma finansējums veidosies gan no pašvaldības, gan valsts un Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem. Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu ieguvusī pilsēta iegūst arī Melinas Merkuri balvu pusotra miljona eiro apmērā.

Informāciju sagatavoja:

Kārlis Komarovskis, sabiedrisko attiecību speciālists

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija

Tālr.:63321900, e-pasts: karlis.komarovskis@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv