info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Konkurss „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2016”

Smiltenes novada dome izsludina pieteikšanos konkursam “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2016 “. Īpašumus dalībai konkursā var pieteikt  no 27.maija līdz 13.jūnijam.

Pieteicējs: objekta īpašnieks vai jebkurš novada iedzīvotājs, kā arī komisija, iepriekš pieteikumu saskaņojot ar objekta īpašnieku.

Konkursa mērķis ir ieinteresēt un mudināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā, kā arī noskaidrot novada teritorijā sakoptākos īpašumus, veicināt Smiltenes novada teritorijas sakopšanu.

Konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti sekojošās nominācijās:
•    Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā;
•    Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā;
•    Sakoptākais uzņēmums (iestāde, viesu māja, organizācija, uzņēmums, veikals, kafejnīca u.c.)
•    Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
•    Vides elements vai „Odziņa”;
•    Sakoptākais priekšdārzs;
•    Sakoptākā pašvaldības iestāde.

Katrā nominācijā pieteiktie pretendenti tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, pirmais kopiespaids un kopskats, ielu malas un pieguļošas teritorijas sakoptība, augu kompozīcijas un sakoptība, videi draudzīga īpašuma sakopšana u.c. Visi vērtēšanas kritēriji konkursa nolikumā.

Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu no 15. jūnija līdz 22. jūnijam veiks Smiltenes novada domes apstiprināta komisija šādā sastāvā:  deputāte Inese Raiskuma, domes Attīstības un plānošanas nodaļas ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre, domes Tūrisma informācijas centra vadītāja Sanda Veismane un Domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine.

Konkursa laureāti tiks godināti 2016. gada 30. jūlijā Smiltenes novada svētku laikā Launkalnes pagastā.

Pieteikt īpašumus konkursam var līdz 13. jūnijam, iesniedzot rakstisku pieteikumu novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, pagastu pārvaldēs vai nosūtot uz e-pasta adresi dome@smiltene.lv. Iespējama pieteikšanās arī novada mājas lapā www.smiltene.lv, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu ŠEIT.

Lūdzam piedalīties konkursā, parādot savus skaistos, sakoptos īpašumus, lai mēs kopīgi varam lepoties par savu skaisto, zaļo, ziedošo Smiltenes novadu!

Vairāk informācijas:
Laima Šmite-Ūdre,
Smiltenes novada domes
Ainavu arhitekte

64707571