info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Tikšanās Ogres Novads

Kaimiņu novadi turpinās sadarbību

Bijušā Ogres rajona teritorijā 2009.gada jūlijā tika izveidotas četras patstāvīgas pašvaldības – katrs novads saimnieko atsevišķi, taču vairākās jomās ir izveidojusies un sekmīgi attīstās sadarbība.

Tiekoties Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību vadītājiem, tika aktualizētas tās jomas, kurās pašvaldību sadarbība šobrīd ir jāveido no jauna. Viens no šobrīd neatrisinātiem jautājumiem ir saistīts ar atskurbtuvi. Pašlaik visā valstī nav vienotas sistēmas, ar alkohola apreibinātām personām katra pašvaldība tiek galā, kā māk. Ogres novada pašvaldība piedāvā šo problēmu risināt, savstarpēji kooperējoties Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu  pašvaldībām. Ir iecere daļēji pārņemt tukumnieku pieredzi un ierīkot atskurbtuvi Ogrē, iegādājoties divas konteinertipa būves (tādas izgatavo arī Latvijā). Iegādes izmaksas varētu segt visu četru novadu pašvaldības, tāpat arī izdevumus atskurbtuves darba nodrošināšanai. Šo priekšlikumu pārējo novadu pašvaldību vadītāji atbalsta, izmaksu sadalījums starp Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldībām tiks precizēts. Pašvaldību vadītāji vienojās, ka nedēļas laikā tiks sagatavota un visām pašvaldībām iesniegta izdevumu tāme.

Tiekoties pašvaldību vadītājiem, tika spriests arī par kooperēšanos sadarbībā ar nevalstisko organizāciju biedrību “Vecāki kopā”, kuras darbības nodrošināšanai Ogres novada pašvaldība ir piešķīrusi telpas Suntažu ielā 2, Ogrē. Šobrīd visas izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība. Biedrība, kas reģistrēta Lielvārdē, ļoti aktīvi un mērķtiecīgi darbojas arī kaimiņu novados, strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām un ar šo bērnu ģimenēm. Visu pašvaldību vadītāji atzinīgi vērtē šīs biedrības aktivitātes un ir gatavi kooperēties, lai atbalstītu un veicinātu tās darbu, jāmeklē iespējas piesaistīt arī Eiropas savienības finansējumu.

Visus gadus pēc rajona reformas starp novadiem ir bijusi sadarbība izglītības, kultūras un sporta jomā, tā saglabāsies arī turpmāk, kopīgi rīkojot mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, skates, sacensības un citus pasākumus. Nenoliedzami, sadarbība ir jāpaplašina un jāpilnveido, pilnvērtīgāk izmantojot, piemēram, Ogres kultūras centra piedāvātās iespējas – ja arī kaimiņu novadu ļaudis kuplākā skaitā apmeklētu teātru viesizrādes un nodrošinātu piepildījumu Lielajā zālē, izrādes varētu nodrošināt biežāk, cilvēkiem nebūtu jābrauc uz teātriem Rīgā. Ir nepieciešama arī informācijas apmaiņa starp novadiem, lai katra pašvaldība varētu pavēstīt saviem iedzīvotājiem, kas interesants notiek pie kaimiņiem, lai iedzīvotāji zinātu un varētu izvēlēties, kādus pasākumus kaimiņu novados varētu apmeklēt.

Novadu pašvaldību vadītāji vienojās, ka šādas tikšanās tiks rīkotas regulāri – pēc kārtas katrā no četriem novadiem. Negaidot nākamo tikšanos, pašvaldību speciālisti tiksies, lai precizētu sadarbības nianses dažādās pašvaldību darba jomās un pašvaldību vadītājiem iesniegtu konkrētus ierosinājumus, kā arī aprēķinus, ja tādi nepieciešami.

Kā labu piemēru pašvaldību sadarbībai konkrētu jautājumu risināšanā var minēt Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību sadarbību, izveidojot kopīgu tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūru.

Uz pašvaldību vadītāju tikšanos Ogrē bija ieradies Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Imants Balodis un priekšsēdētāja vietniece Vita Volante, Ogres novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un priekšsēdētāj vietnieki – Ineta Tamane, Ilga Vecziediņa un Egils Helmanis, piedalījās arī Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dimants un izpilddirektora 2.vietnieks Aleksandrs Dementjevs.

www.ogresnovads.lv