info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
idejas

Apstiprināts pedagogu projektu konkursa nolikums

Kuldīgas novada Domes sēdē, 28. janvārī, tika apstiprināts Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas pedagogu projektu konkursa nolikums.

Projektu pieteikumu var iesniegt tie pedagogi, kuri ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi. Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt vienu projekta pieteikumu. Projektu iesniegšanas termiņš – no 2016. gada 1. februāra līdz 31. martam. Elektroniski pieteikumus var iesūtīt uz e-pastu IVETA.DIRZININKA@KULDIGA.LV.

Projektu konkursa līdzekļi galvenokārt tiks piešķirti šādām prioritārajām jomām:

  • projektiem, kas saistīti ar pedagoga tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu skolēnos;
  • projektiem, kas paredz izglītošanu, apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta skolēnu profesionālā orientācija un karjeras izvēles iespējas.
  • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
  • projektiem, kas saistīti ar mācību metodisko materiālu izgatavošanu un/vai iegādi, tehnisko līdzekļu iegādi.

Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta ir 1500.00 EUR. Finansējums viena projekta realizācijai – līdz 500.000 EUR.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt Kuldīgas novada pedagoģiskā personāla iniciatīvu darba vides un satura kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu izglītības iestādēs.

Projektu pieteikumus vērtēs Kuldīgas novada Domes apstiprināta komisija:

  • Ilze Dambīte-Damberga – Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore.
  • Santa Dubure – Izglītības nodaļas vadītāja.
  • Iveta Diržininka – Izglītības nodaļas projektu speciāliste.