info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Balvu Novada ziņas

Jauns gads – jauni plāni un ieceres

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šis jaunā gada sākums Balvu novada Domei un pašvaldībai saistās ar jauniem plāniem, uzdevumiem, budžeta plānošanu, budžeta projekta izskatīšanu un pieņemšanu. Jāatzīst, ka finansiālajā ziņā, pretēji valdības vadītāju teiktajam un solītajam, Balvu novada pašvaldības budžetā pieaugums nav paredzēts, ir pat neliels samazinājums. Tas nozīmē, ka visām iestādēm, kuras saistītas un atkarīgas no pašvaldības budžeta, finansējuma līmenis tiks saglabāts aptuveni iepriekšējā gada līmenī.

Jauni plāni saistās ar cerībām, ka šogad iesāksies Eiropas Savienības struktūrfondu intensīva apgūšana, jo diemžēl iepriekšējā gadā valsts mērogā šo fondu finansējuma apgūšana netika uzsākta.

Tāpat domājam par ražošanas attīstību novadā. Kā iepriekš ticis minēts, Balviem, bez tiem līdzekļiem, kas ir pieejami visām pašvaldībām, papildus vēl ir paredzēti līdzekļi no Eiropas struktūrfondiem kā Latgales reģiona pašvaldībai un otra daļa kā reģionālās nozīmes centram. Uzņēmēji ir izrādījuši interesi un ir notikušas dažādas sarunas, bet reālākais piedāvājums šobrīd saistās ar iespējamo granulu ceha ražotnes izveidi Balvu tuvumā, maizes kombināta, kā arī citu ražotņu attīstīšanu pašvaldības īpašumā Balvos, Partizānu ielā 66, un arī Balvu
ezera krastmalas sakārtošanu.

Balvu novada pašvaldība nesen ir iegādājusies zemes īpašumu Balvu ezera krastā, Brīvības ielā 1k, 7,6081 ha platībā bijušā gaļas kombināta teritorijā starp autoservisu „Auto kruīzs” un SIA „4GIK”. Ir paredzēts šo teritoriju sakārtot – novākt gruvešus, atjaunot komunikācijas, pievadceļus, elektropiegādi un sakārtot krastmalu. Tad, kad tas tiks izdarīts, uzņēmējiem konkursa kārtībā tiks piedāvāts veikt uzņēmējdarbību, kas galvenokārt saistīsies ar relaksāciju, tūrismu, sportu. Iespējams, tur varētu uzbūvēt kādu sporta bāzi, viesnīcu un dažādus citus ar atpūtu saistītus objektus. Šogad esam paredzējuši daudz intensīvāk izmantot mūsu pilsētas ezeru priekšrocības, jo vasarā tiks pabeigta Balvu un Pērkona ezeru ekspluatācijas noteikumu izstrāde, kuros būs noteiktas
atļaujamās darbības un aktivitātes šajos ezeros un piekrastē. Ezeru apsaimniekošanu plānojam organizēt līdzīgi kā tas notiek ar Alūksnes ezeru. Uzskatām, ka ezeri ir liela bagātība, jo tikai nedaudzas Latvijas pilsētas atrodas ezeru krastos. Plānojot pilsētvides uzlabošanu, izmantojam arī arhitekta, balvenieša Elvija Sprudzāna piedāvātās idejas un izveidotās skices.

Šogad ir paredzēts piedalīties arī citās programmās – pārrobežu programmās, kurās meklēsim iespējas sakārtot Lāča dārzu, tāpat arī stadionu, Balvu Kultūras un atpūtas centru. Tuvākajā laikā tiks paredzēti līdzekļi un izsludināts iepirkuma konkurss Balvu Bērnu un Jauniešu centra ēkas fasādes sakārtošanai.

Pievērsīsim uzmanību un turpināsim attīstību arī pagastos. Piemēram, tiek skatīta iespēja nomainīt veco ūdensvadu Vectilžas centrā, kas apkalpo privātās mājās. Tāpat tiek virzīts Balvu pilsētas ūdenssaimniecības 3.kārtas projekts, kurš arī varētu tikt uzsākts šogad. Gribētu īpaši pateikties tiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri gan ziemā, gan vasarā ir rūpējušies par savu īpašumu sakopšanu un izrotāšanu. Arī Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā ir patīkami dzirdēt daudzu pilsētas viesu pozitīvās atsauksmes par Balviem kā sakārtotu un svētkiem sagatavotu pilsētu. Ceru, ka iedzīvotāji turpinās šo tradīciju, un mēs nākotnē varētu kļūt par vienu no sakoptākās pilsētas etaloniem valstī.

Skatot budžetu, domājam arī par iestāžu efektīvu darbību, esam konstatējuši, ka pašvaldības iestādēs un institūcijās būtu nepieciešams iesaistīt jaunus speciālistus, jo daudzviet strādā cilvēki,
kuri jau ir pensijas vecumā. Cerams, ka jaunie speciālisti ieviestu vēl lielāku rosību un attīstību katrā iestādē.

Novada iedzīvotājiem novēlu veiksmīgu šo 2016.gadu, lai izdodas īstenot savus mērķus, lai veiksme stāv klāt katrai ģimenei! Lai ir veselība, izdošanās un gandarījums dzīvot savā pilsētā un savā novadā!

Andris Kazinovskis, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Lasīt visu laikrakstu: pdf