info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Balva Alūksnē

Var pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un sportā

Alūksnes novada pašvaldība līdz 1. februārim aicina pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem „Pagodinājums kultūrā” un „Pagodinājums sportā” par sasniegumiem kultūras un sporta nozarēs aizvadītajā gadā. Svinīga abu pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks 26. februārī.

Ar apbalvojumu „Pagodinājums kultūrā” pašvaldība par īpašiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu kultūras darbībā novadā pateiksies šajā jomā strādājošajiem. Šo pašvaldības apbalvojumu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām, izciliem sasniegumiem starptautiskajos konkursos. Savukārt pasniedzot apbalvojumu „Pagodinājums sportā”, pašvaldība godinās sportistus, sportistu komanda un viņu trenerus, sporta klubus un sabiedriskos aktīvistus par ievērojamiem sasniegumiem Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos, Olimpiskajās spēlēs, kā arī cita augsta līmeņa sacensībā, nozīmīgu ieguldījumu sportā, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sportisku aktivitāšu popularizēšanu novadā.

Aicinām pieteikt pretendentus apbalvojuma saņemšanai kultūras un sporta jomās, rakstot pieteikumu brīvā formā. Tajā jānorāda pretendenta vārds un uzvārds, organizācijas vai pasākuma nosaukums un jāapraksta tie nopelni, par kuriem konkrētais cilvēks, kolektīvs, organizācija vai domubiedru grupa būtu pelnījusi saņemt konkrēto apbalvojumu. Tāpat pieteikumā lūdzam minēt arī informāciju par pieteicēju – vārdu, uzvārdu vai organizācijas nosaukumu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai  reģistrācijas numuru un juridisko adresi juridiskām personām.

Sīkāk ar abu minēto apbalvojumu piešķiršanas nosacījumiem var iepazīties nolikumā „Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”, kas atrodams pašvaldības mājas lapas www.aluksne.lv sadaļas „Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā „Nolikumi”.

Pieteikumus lūdzam iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, Dārza ielā 11, 306. kabinetā vai sūtīt tos Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, ar norādi „Gada balva kultūrā un sportā” līdz 2016. gada 1. februārim.