info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Siltināšanas projekts, Bauska

Bauskas novada pašvaldība gatava atbalstīt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumus

Bauskas novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai.

Esošajā ekonomiskajā situācijā, pieaugot tarifiem siltuma un energoapgādes jomā, arvien aktuālāks jautājums kļūst par energopatēriņa samazināšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mūža pagarināšanu, veicot to atjaunošanu. Viens no veidiem, kā to panākt, ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nākotnē palīdzēs ietaupīt uz apkures rēķina, un mājas atjaunošanas darbus. Noteikumi nosaka kam un kādā kārtībā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu un mājas atjaunošanas darbu veikšanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai līdz 80% no izmaksām, bet ne vairāk kā 900 eiro apmērā.

Atbalsts paredzēts arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšanai atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 70% no izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro, kā arī būvprojekta izstrādāšanai atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 50% no izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 eiro.

Saistošie noteikumi nosaka, ka līdzfinansējumu varēs saņemt arī energoefektivitātes pasākumu realizācijai, piemēram, ārdurvju bloku, logu atjaunošanai vai nomaiņai koplietošanas telpās, fasādes siltināšanai, norobežojošo konstrukciju – pagraba, bēniņu vai pēdējā stāva griestu – pārseguma siltināšanai, jumta seguma siltināšanai un nomaiņai, karstā ūdens un apkures sistēmu cauruļvadu siltināšanai koplietošanas telpās, siltumapgādes sistēmas atjaunošanai vai pārbūvēšanai un citos pasākumos.

Noteikts, ka līdzfinansējuma apjoms veidos līdz 10% no kopējiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 15 000 eiro vienai dzīvojamai mājai.

Saistošajos noteikumos iestrādāts arī punkts, ka pašvaldība var lemt par līdzfinansējumu piešķiršanu līdz 5 000 eiro ārkārtas situācijas novēršanai, ja mājas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai. Tomēr iepriekš tiks izvērtēts, kādus pasākumus namsaimnieks ir veicis mājas uzturēšanā, kāds bijis pašu ieguldījums.

Uz atbalstu varēs pretendēt arī daudzdzīvokļu nami ar kopplatību 200 kvadrātmetri. Tādējādi tiek dota iespēja lauku apdzīvotās vietās arī četru dzīvokļu mājām saņemt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Saistošie noteikumi līdz šim skatīti Vides un attīstības komitejā. Tos skatīs arī Finanšu komitejā un novada domes sēdē.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste