info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Andris Apinītis

Ir jāsaimnieko citādāk

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim aiz muguras pirmās 100 dienas vadītāja amatā. Lai gan tas ir pārāk īss periods, lai runātu par konkrētiem darbiem, tomēr vadītājs sācis ar pārmaiņām pašvaldības darba organizēšanā.

Pirms sarunas priekšsēdētājs pauž pamatotas bažas par iedzīvotāju skaita strauju samazināšanos novadā. Viņš ir izanalizējis datus: „Man bija nojauta, ka statistika būs bēdīga, kad apkoposim datus uz šā gada sākumu. Tas ir piepildījies. Sešos gados esam zaudējuši 1500 cilvēkus, rēķinot apaļos skaitļos. Arī šie vēl nav patiesie dati, jo labi zinām, ka daudzi te ir deklarējušies, bet dzīvo citur, arī ārvalstīs. Jautājums: vai vajadzīgas pārmaiņas? Ja mēs zaudējam cilvēkus, bet turpinām strādāt kā iepriekš, tas nav loģiski, jo cilvēku skaits atstāj ietekmi gan uz budžetu, gan vajadzībām. Tāpat nav pamata palielināt administratīvo aparātu vai izmaksas. Mums jābūt kritiskiem, skatoties uz reālo situāciju un jākoncentrējas uz cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Vienīgais statistikas cipars ar plus zīmi – 80 gadīgu un vecā- ku cilvēku skaita pieaugums, kas sešos gados ir 122 iedzīvotāji. Tieši uz šo vecuma kategoriju jāvērš uzmanība. Replikas, ka mēs domājam tikai par vecajiem cilvēkiem, ir liekas. Mums tas ir jādara – jārūpējas par cilvēkiem, kas reāli šeit ir! Daļa cilvēku dzīvo dramatiskos apstākļos, lai gan viņiem ir bērni vai citi radinieki. Ir jāturpina veidot veco ļaužu dzīvojamās mājas,” apņēmīgi saka domes priekšsēdētājs, atgādinot, ka pašvaldības galvenais uzdevums ir rūpēties par saviem iedzīvotājiem, radot pievilcīgu, iespējām bagātu teritoriju.

„Startējam?” enerģijas pilns jautā priekšsēdētājs, norādot nevis vadītāja un padotā vietu pie vadības galda, bet aicinot apsēsties „aci pret aci”.

Jautāts par 100 dienās gūto pieredzi, Andris Apinītis atzīst, ka tas ir pārāk mazs laiks, lai runātu par padarītiem darbiem. „Iestādi koku un redzi – ir rezultāts. Pašvaldībā tā nav. Tikai tagad redzam pirms sešiem gadiem iesāktā darba rezultātus. Manuprāt, tas bija veiksmes stāsta sākums, kad 2009.gadā visi pagasti nolēma apvienoties vienā novadā. Pretējā gadījumā šobrīd te būtu vairākas bankrotējušas teritorijas.

Neesmu pārliecināts, vai trīs mēnešos esmu apjautis situāciju novadā visās nozarēs, jo esam liela un daudzveidīga pašvaldība. Gribu it visā „iet līdz saknei”, lai mani neiespaidotu kādu konkrētu interešu grupa, bet es izprastu kopsakarības, pieņemot lēmumu.

Sācies intensīvs periods ES līdzekļu apguvē. Taču tik smagnēju lietu virzību uz priekšu līdz šim neesmu pieredzējis. Manuprāt, tas notiek atsevišķu politisko spēku interesēs. Šīs ir politiskās spēles, neskatoties uz valsts interesēm. Ja programmām, par kurām ir runāts jau gandrīz gadu, līdz šim brīdim nav Ministru Kabineta noteikumu, tā ir bezatbildība. Novads savus projektus var izstrādāt tikai tad, ja ir šie normatīvi. Pretējā gadījumā arī mēs stāvam uz vietas. Un ir vēl kāda nianse. Aizkulisēs noteikumiem pastāv vairāki varianti. Kurš politiskais spēks uzvarēs, tas virzīs apstiprināšanai savu versiju. Ceru, ka tas vezums izkustēsies no vietas, jo tuvojas pavasaris, kad var sākt būvniecību un reālas darbības dabā. Citādi pienāks rudens, un atkal neko nebūsim izdarījuši. Konkrēts piemērs ir ceļa posms Gulbene-Madona-Pļaviņas. Darbiem vajadzēja sākties aizvadītā gada rudenī. Taču kavējās projektētāji, no šā gada ir jauni būvniecības noteikumi, 3 mēnešus jāveic ekspertīze. Izskatās, ka atkal zaudēsim gadu. Ideālā variantā darbi varēs sākties rudenī. Tas ir pietiekami liels objekts, kam seko strīdi un pārsūdzēšanas, kas darbu uzsākšanu var paildzināt. Neskatoties uz visu, ir pārliecība, ka ceļš tiks rekonstruēts, jo tiek projektēta arī 2.kārta. Bet hop! var teikt tad, kad darbi sākas un kad ir piešķirts reāls finansē- jums,” atzīsts A.Apinītis, piebilstot, ka viņam nepatīk dot solījumus, ja nav pārliecības, ka kaut kas pēkšņi nenobremzēsies valsts varas gaiteņos.

2016.gada Gulbenes novada budžets tiek veidots citādāk nekā iepriekš. „Jā, tas ir izraisījis dažādas diskusijas, bet nevaram saimniekot, kā iepriekš. Mēs zinām, cik ir naudas un ir jāizdiskutē, cik katrai nozarei atvēlēt. Lēmumu pieņems domes deputāti, kurus dažkārt cenšas ietekmēt kādas interešu grupas. Ceru, ka budžetu neietekmēs partejiski lēmumi – no tā mums vajadzētu izvairīties. Tukši solījumi nedrīkst būt par kopējo naudu ietekmē- jošiem faktoriem!” ir pārliecināts A.Apinītis.

„Esmu piesardzīgs ar solījumiem,” tieši un konkrēti saka domes priekšsēdētājs, kad runājam par šā gada projektiem. „Ja iecerētais realizēsies, pēc pāris mēnešiem uzsāksim pilsētas stadiona skrejceļa rekonstrukciju. Labi, ka iepriekš tika pieņemts lēmums par mūsdienu prasībām atbilstoša stadiona pārbūvi. Sāksim ar skrejceļu, pamazām sakārtojot visu teritoriju. Tiksim galā ar šo, esmu gatavs diskusijām par peldbaseinu, par ledus halli un tā tālāk.

Atzinīgus vārdus varu teikt par domes Projektu un attīstības nodaļu. Šeit cilvēki strādā godprātīgi un ar pilnu atdevi, nemitīgi meklējot finanšu piesaistes iespējas. Šis ir pēdējais laiks, kad saprātīgi izmantot fondu naudu, jo pēc sešiem, septiņiem gadiem naudas vairs nebūs. Tad viss būs jādara par saviem līdzekļiem. Esam gatavi šogad startēt daudzās programmas. Kā izdosies, rādīs laiks,” atzīst novada vadītājs.

Lai gan šī brīža politiskos procesus valstī Andris Apinītis vērtē negatīvi, jo Latvijā joprojām nav izveidojusies stabila partiju sistēma, tomēr viņš ir pārliecināts, ka tuvākā laikā jaunas reformas Gulbenes novadam nedraud. „Esam to 21 pilsētu sarakstā, kas Nacionālās attīstības plānā iezīmētas kā reģionu attīstības centri. Esmu pārliecināts, ka mums ir darbīga nākotne!” ir pārliecināts A.Apinītis.

„Lielu lomu novada nākotnē spēlēs mūsu savstarpējā saprašanās par novada dzīvi un attīstību. Ja mēs kašķēsimies un ja priekšplānā izvirzīsies partejiskās intereses, tad nekas nesanāks. Kā rāda vēsture, pirms vēlēšanām tiek cepti vēlēšanu pīrāgi ar tukšiem solījumiem. Ja tas ietekmēs naudas plūsmu un budžetu, nebūs labi. Tikai nonākot pie varas, politiķi saprot, kas ir reāli izpildāms, kas ne. Savukārt vēlētāji allaž ir gribējuši ticēt kādam brīnumam,” atgādina priekšsēdētājs.

Runājot par pašvaldības darbu, domes priekšsēdētājs uzsver, ka šajā darbā nav iespējams „ielēkt” no malas: “Ja šobrīd nomainītu visus pašvaldības darbiniekus, no malas ieliekot jaunus un perspektīvus kadrus, nekas nebūtu, lai gan daudziem šķiet, ka visus šeit jāpadzen. Nevar pašvaldības mehānismu izprast, tajā nestrādājot daudzus gadus. Neapgalvoju, ka nav vajadzī- ga kadru mainība – dinamikai jābūt. Arī mūsu administrācijā ir notikušas pārmaiņas – gan pievienojušies jauni speciālisti, gan notikusi iekšējā rotācija. Mans vēlējums un moto – strādāt! Lai darbs parāda mūsu vērtību, atbildību un rezultātu!” vēl Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis.

Avots: www.gulbene.lv