info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Izstrādāta jauna kārtība atmaksas saņemšanai par Valgas slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem

Ceturtdien, 30. janvārī, Valkas novada domes sēžu zālē notika informatīva iedzīvotāju tikšanās ar pārstāvjiem no Valkas novada domes un Nacionālā veselības dienesta, lai klātienē uzzinātu par kompensācijas saņemšanas kārtību, pakalpojumu un speciālistu klāstu Valgas slimnīcā.

Valkas novada dome ar Nacionālo veselības dienestu ir izstrādājusi atvieglotu kārtību, kādā Valkas novada iedzīvotāji var saņemt atmaksu par Valgas slimnīcā saņemtajiem pakalpojumiem. Valkas novada iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt Valgas slimnīcu kā alternatīvu, kad tiek izdarīta izvēle par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietu.

Valgas slimnīca atrodas 2 kilometru attālumā no Valkas centra. Valgas slimnīcā pakalpojumus sniedz 27 speciālisti, no kuriem visi runā krievu valodā, 24 runā angļu valodā un 3 runā latviešu valodā. Tajā pašā laikā jāatceras, ka par veselības aprūpes pakalpojumiem Valgā sākotnēji būs jāmaksā pilna cena. Pakalpojumi Igaunijā parasti ir dārgāki kā Latvijā, tāpēc pacientam jārēķinās ar to, ka biežāk visu samaksāto summu nekompensēs.

Pirms izvēles par pakalpojuma saņemšanu, pacienti ir aicināti iepazīties ar informāciju par pakalpojumiem Valgas slimnīcā, speciālistiem, to valodas prasmēm un kompensācijas saņemšanas kārtību. Detalizēta informācija par pakalpojumu saņemšanu Valgas slimnīcā un par pieteikšanos izdevumu atmaksai skatīt Valkas novada domes mājaslapas sadaļā “Valga”, apakšsadaļā “Valgas slimnīca”: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/valga/valgas-slimnica

Kas ir uzlabojies?

No 2020.gada pieteikšanās kompensācijai notiek atvieglotā kārtībā. Valkas novada dome un  Nacionālais veselības dienests, sadarbībā ar Valgas slimnīcu ir izstrādājuši pacientiem ērtāku kompensēšanas sistēmu.

Mērķis sistēmas efektivizācijai ir pieteikšanās kārtību padarīt maksimāli ērtu pacientiem. Salīdzināšanai, pieteikuma iesniegšanai un izskatīšanai jābūt analogai kādā tā ir pacientam un apdrošinātājam, kur šobrīd pacienti var iesniegt dokumentus elektroniski un pāris dienu laikā saņemt atbildi uz savu pieteikumu un kompensējamo summu bankas kontā.

Uzlabojumi:

  • dokumenti vairs nav obligāti jāiesniedz papīra formā, pietiek ar to iesniegšanu tikai elektroniski
  • neviens dokuments nav papildus jātulko vai jāpaskaidro no pacienta puses
  • pacientiem tiek iespēja dokumentu iesniegšanu veikt Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 25, Valkā
  • dokumentu izskatīšana notiek efektīvāk, nodrošinot pieteikuma izskatīšanu 30 dienu laikā

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis

Sabiedrisko attiecību speciālists

Valkas novada dome

Tālr.:64707486

Mob.tālr. 26444002

www.valka.lv

www.facebook.com/Valkasnovads