info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Ekspluatācijā nodota Smiltenes stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēka

2018. gada 11. jūlijā ekspluatācijā nodota Smiltenes stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēka, kas ikdienā kalpos Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas, Smiltenes vidusskolas un Smiltenes tehnikuma audzēkņiem, kā arī sporta klubu vajadzībām un sporta pasākumiem.

Projekta mērķis ir pilnveidot un attīstīt sporta un atpūtas kompleksu “Teperis”, izbūvējot sporta procesu nodrošināšanai atbilstošas servisa telpas. Būvprojekta ietvaros ir izbūvēta stadiona servisa ēka un skatītāju tribīnes ar kopējo apbūves platību 625,9 m2, ārējie inženiertīkli. Saskaņā ar ēkas plānojumu, ir izbūvētas apjumtas tribīnes ar 250 skatītāju vietām, ēkā atrodas ģērbtuves, dušas un tualetes, treneru telpas, tualetes apmeklētājiem, noliktavas un tehniskās telpas.

Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Guntars Markss uzsver, ka šī projekta galvenais mērķis ir sporta infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot pienācīgus apstākļus Bērnu un jaunatnes sporta skolas mācību treniņu procesa un vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta nodarbību organizēšanai, kā arī novada, valsts un starptautisku sacensību organizēšanai, sporta klubu, kolektīvu un individuālo sportistu un skatītāju ērtībām. “Stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēka viennozīmīgi ir gadiem lolota sapņa piepildījums. Tagad arī Smiltenē varēsim dažādu sporta aktivitāšu dalībniekiem un viesiem nodrošināt mūsdienīgākus apstākļus, sakoptāku vidi. Jaunās telpas sekmēs ne tikai stadiona, bet visa daudzfunkcionālā sporta kompleksa “Teperis” efektīvāku apsaimniekošanas organizēšanu. Tāpēc varam cerēt uz vēl lielāku iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sporta aktivitātēs.”

Svinīgā stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēkas atklāšana plānota augustā, kad tiks rīkots sportisks pasākums visai ģimenei.

Kopējās ēkas izmaksas ir 721 953,13 eiro, tajā skaitā PVN, no kuriem 200 000,00 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums, bet pārējais finansējums 521 953,13 eiro apmērā ir Smiltenes novada domes finansējumus.

Projekta realizācijā piedalījās: būvdarbu veicējs – SIA “R.K.C.F. Renesanse”, būvuzraugs – SIA “TRANZIT ASK”,  autoruzraugs – SIA “Remo”, būvprojekta izstrādātājs – SIA “Arhitektu Birojs Krasts”.
 

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.tel. 28334474
e-pasts: prese@smiltene.lv
www.smiltene.lv
http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
www.facebook.com/SmiltenesNovads
https://twitter.com/SmiltenesNovads