info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apbalvoti Smiltenes novada sakoptākie īpašumi

Sestdien, 14. jūlijā, Smiltenes pilsētas svētku ietvaros apbalvoti Smiltenes novada sakoptāko viensētu, ģimenes mājas un uzņēmuma īpašnieki.
Konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2018” laureātu godināšana notika Smiltenes pilsētas svētku ietvaros. Goda plāksnes tika pasniegtas diviem īpašumiem – Iras Gailes ģimenei par īpašumu “Kamaldiņa 13” Smiltenes pagastā un Rēpeļu ģimenei par īpašumu “Lūžņas” Palsmanes pagastā. Ļoti atšķirīgi un ļoti skaisti īpašumi, katrs ar savu raksturu.

“Kamaldiņas 13” ir ļoti mājīga un gaumīgu apstādījumu
ieskauta viensēta, kur apstādījumus kopj un veido četras paaudzes. Ainaviski veiksmīgi izveidotais pagalms radīja sajūtu, ka gribas šajās mājās atgriezties. Savukārt Rēpeļu ģimenes “Lūžņas” Palsmanes pagastā ir meža un miera ieskauta lauku sēta, kuras plašumos un apstādījumu teritorijā labi jutīsies arī putni un dzīvnieki, jo par tiem tiek īpaši padomāts. Šajās mājās īpašu gaisotni radīja mājas saimnieki. Ļoti patriotiski un stalti plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs pagalma goda vietā, kuru izcēla sarkanbaltsarkanās rozes masta pakājē.
Goda plāksne tika pasniegta Mūrnieku ģimenei par īpašumu “Saulgrieži” Saltupos, Launkalnes pagastā. Ar lielu apbrīnu varēja aplūkot katru “Saulgriežu” stūrīti, jo ikviena vieta pagalmā ir veidota ļoti krāšņi, gaumīgi un pārdomāti. Šo skaisto dārzu gribas saukt par Smiltenes novada privāto botānisko dārzu, kurš ir izveidots pateicoties saimnieces Gitas bagātajām zināšanām par augiem, mērķtiecīgam darbam un lielai augu mīlestībai.
Goda plāksni “Sakoptākais uzņēmums Smiltenes novadā 2018” saņēma SIA “Smiltenes koks” Smiltenē, jo šis uzņēmums, par spīti visām grūtībām, ir spējis īsā laikā atjaunot ražošanu un vienlaicīgi radīt ļoti patīkamu, gaumīgu un sakoptu ārtelpu gan saviem darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Ieejot uzņēmuma teritorijā, pirmā sagaida ziedu kompozīcija uz atjaunotiem zirgu ratiem, un tad apkārt paveras plaša, kopta ainava ar dīķīti un ūdens rozēm tajā, kuru papildina lapene atpūtas brīžiem. Uzņēmuma saimnieki ir padomājuši arī par īpaši veidotu velo novietni darbiniekiem.
Goda plāksnes nominācijā „Vides elements vai “odziņa” Smiltenes novadā 2018” šogad saņēma divi īpašumi – Gvido Grāvis un Ieva Putrāle par īpašumu “Bērzkalni – 2” Palsmanē un Zinaidas Pujas ģimene par īpašumu “Stūrīši” Blomes pagastā. Abi šie īpašumi ir ļoti mājīgi.
Gvido un Ievas mājas ir īpašas ar metāla mākslas darbiem – puķu podiem, pūķi un gaumīgu metāla koku, kas priecē un iedvesmo garāmgājējus. “Stūrīšos” var sajust saimnieces Zinaidas milzīgo
mīlestību uz augiem, kas sakārtoti gaumīgās augu kompozīcijās un kas rada kārtīgu un labi iekopta pagalma sajūtu.

Pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas saņēma visi konkursa dalībnieki. Konkurss tiek organizēts jau vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt un veicināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus radīt pievilcīgu novada ainavisko telpu, popularizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi un novērtēt iedzīvotāju un uzņēmēju veikumu.

Īpašumu dalībai konkursā varēja pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji. Kopumā tika pieteikti un izvirzīti 20 īpašumi no visiem Smiltenes novada pagastiem un pilsētas. Apskatot visus konkursam pieteiktos dalībniekus, jāpiemin, ka daudzos īpašumos mūs sagaidīja plīvojošs Latvijas valsts karogs mastā, ka radīja ļoti patriotiskas sajūtas. Katrs īpašums bija īpašs un ka katrā varēja sajust ar mīlestību veikto darbu pagalmā, sētā, uzņēmumā, kaut īpašuma veidošana lielākoties ir papildus darbs pamatdarbam.
Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veica Smiltenes novada domes apstiprināta komisija piecu locekļu sastāvā. Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja vairākās nominācijās: sakoptākā
ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā, sakoptākā viensēta pagasta teritorijā, sakoptākais uzņēmums un vides elements vai „odziņa”. Katrā nominācijā pieteiktos pretendentus vērtēja pēc
vairākiem kritērijiem, kā, piemēram, pirmais kopiespaids par īpašumu, piebraucamā ceļa, ielas malas un pieguļošās teritorijas sakoptība, dekoratīvo stādījumu kompozīcija, labiekārtojuma
elementi u.c.

 

Informāciju sagatavoja:
Agija Kukaine,
Smiltenes novada domes
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste

Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.tel. 28334474
e-pasts: prese@smiltene.lv
www.smiltene.lv
http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
www.facebook.com/SmiltenesNovads