info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgā veido pastaigu takas gar Ventu un būvē skatu laukumus

Kuldīgā sākušies būvdarbi, lai izveidotu divas pastaigu takas un skatu laukumus Ventas upes kreisajā krastā no Pils ielas 8. nama līdz pat jaunajam tiltam.

Abu pastaigu taku kopējais garums sasniegs 2,5 kilometrus, takas būs 2 metrus platas. Pirmā taka vīsies no Pils ielas 8. nama līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas. Takas sākumā paredzēts izbūvēt skatu laukumu ar margām, lai Kuldīgas iedzīvotāji un viesi varētu baudīt klusumu un skaisto Ventas ielejas ainavu, tostarp Eiropā platāko ūdenskritumu Ventas rumbu. Visā takas garumā izbūvēs apgaismojumu un ierīkos videonovērošanu.

Savukārt otru pastaigu taku ierīkos no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz pat jaunajam tiltam. Šīs takas noslēgumā izbūvēs skatu laukumu, kas pavērs skatu uz Ventu un jauno tiltu. Abu taku malās iekārtos labiekārtotas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām.

Atbilstoši iepirkumam būvdarbus veiks būvuzņēmējs SIA “KCE”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību – SIA “SNB projekti” un SIA “Volts 1”. Būvniecības līguma summa ir 247 646.77 EUR, neskaitot PVN. Darbi būvuzņēmējam objektā jāpabeidz līdz 2018. gada 20. oktobrim.

Taku izveide norisinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās) līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/030 “Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu” ietvaros. Savukārt videonovērošanas kameras finansēs no Interreg V–A Latvijas–Lietuvas Programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Visit Venta” ietvaros. Projekta īstenošanu līdzfinansē Kuldīgas novada pašvaldība.

 

Turpmākai informācijai: Lauris Hercenbergs, Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas Attīstības aģentūra” projektu vadītājs, Tālr. 27020756, 63341422, e-pasts:

lauris.hercenbergs@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv

 

Kristīne Duļbinska

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv

www.kuldiga.lv