info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Dzejas dienas Preiļu novadā“. Gleznojam ar vārdiem…” 15.–29. septembris

Šoruden Dzeja pavedina… Uzdrošināties, Atklāt un Izzināt. Sevi, ķermeni, pasauli, cilvēkus mums līdzās, paskatīties uz pasauli caur poētisma prizmu.

Preiļos un Preiļu novadā no 15. līdz 29. septembrim risināsies vairāki pasākumi ar un par dzeju. Dzejas dienu moto tik rotaļīgs – “Dzeja pavedina”… pārvēršot dzeju matērijā, kas pavedina uz nedarbiem, uz atklāšanos, uz jauniem meklējumiem, bet rezultātā kļūst par impulsu kustībai, kas rosina uzdrošināties.

Dzejas dienas sākās 1965. gadā, kad tika svinēti 100 gadi latviešu lielajam dzejniekam Rainim. Kopš tiem laikiem dzejas dienas notiek katru gadu. Tiek atrādīti gada laikā paveiktie darbi, tiek radīti īpaši pārsteigumi, tiek godināti svarīgie un gaismā celti jaunie. Arī šogad septembrī dzeja piepildīs Latvijas kultūrtelpas un vidi.

Preiļu Galvenā bibliotēka VKKF atbalstītā projekta “Gleznojam ar vārdiem…” ietvaros aicina:

  • mazos dzejas lasītājus kopā ar vecākiem 15. septembrī plkst. 14.30 Preiļu GB Bērnu Literatūras nodaļā uz tikšanos ar dzejnieci, dramaturģi, rakstnieci Ingu Gaili par grāmatiņu “Vai otrā grupa mani dzird”;
  • septembrī plkst. 10.40 PVĢ telpās un plkst. 12.15 Pelēču pamatskolā uz dzejnieces, scenāristes, tekstu autores un kultūras darbinieces Inetas Atpiles-Juganes sarunām par dzeju ar jauniešiem latgaļu un latviešu valodās;
  • tajā pašā dienā plkst. 10.20 RTRIT (Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma) telpās un plkst. 12.15 Pelēču pamatskolā tikties ar jaunu latgaliešu dzejnieci Anitu Mileiku;
  • septembrī Preiļu jauniešus un pārējos interesentus uz sarunām par jauniešu dzīvi caur dzeju, vienu no latviešu dzejnieku jaunākās paaudzes neapšaubāmiem līderiem – dzejnieku, atdzejotāju no vairākām valodām, daudzu recenziju autoru Arvi Viguli.

Dzejnieks ir nedaudz gleznotājs, nedaudz komponists, tā spalvu vada tiklab jūtas, kā prāts, un labi uzrakstīti dzejoļi lasītāju saviļņo, liek tam domāt, priecāties vai skumt.

Ja saulainās rudens dienas arī Tevī met krāsainas emociju šļakatas – uzdrošinies pievienoties – baudīsim kopā vārdu netveramos pieskārienus.

Dzejas dienu aktivitātēs ieeja brīva.

Preiļu GB galvenā bibliotekāre, projekta vadītāja Velta Popa