info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Alūksne apgūs Vācijas pilsētas Altenas pieredzi vietējās ekonomikas atdzīvināšanā

Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmā URBACT III, kas atbalsta projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. 31. janvārī un 1. februārī Alūksnē notika programmas atbalstītā projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”) partneru darba sanāksme.

Programmas ietvaros pašvaldības veido starptautiskus tīklus savstarpējai pieredzes apmaiņai un labās prakses tālāknodošanai, kas veicina to teritoriju attīstību un izaugsmi pozitīvu izmaiņu virzienā. Katrā sadarbības tīklā kāda pašvaldība dalās ar savu labo pieredzi. Projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” labās prakses pilsēta ir Altena Vācijā, kas atzīta par labās prakses piemēru, jo vairāku gadu garumā, stratēģiski plānojot, ir risinājusi problēmas un izmantojusi esošo potenciālu pilsētā un apkārtnē. Par pilsētas attīstības mērķiem Altenā noteikti inovatīva pilsētas attīstība un pilsoniskās sabiedrības attīstība, strukturāli pielāgojot to situācijai.

Daudzu gadu garumā Altena cīnījusies ar tādām pašām problēmām, kas šobrīd skar Latviju un arī Alūksni – vietējo nozaru slēgšana, bezdarba pieaugums, iedzīvotāju skaita samazināšanās, jaunu cilvēku aizbraukšana. Šobrīd Altena ir pilsēta ar 18 tūkstošiem iedzīvotāju, taču laika posmā no 1975. gada līdz 2014. gadam tā bija zaudējusi 14 tūkstošus iedzīvotāju. Līdz ar to Altenā ir nācies risināt sarukšanas problēmu un mēģināt atdzīvināt pilsētu ar minimālu ārējo resursu izmantošanu.

Projekts ir saistīts ar pieredzes pārnesi – labās prakses aizgūšanu no Altenas un pielāgošanu savā situācijā katrā no projekta dalībpašvaldībām. Projektā kopā ar Alūksnes novada pašvaldību piedalās: Idrija (Slovēnija), Melgaco (Portugāle), Manresa (Spānija), Nyirbator (Ungārija) un Igoumenitsa (Grieķija). Šis tīkls atbalstīs partnerus, lai atdzīvinātu sabiedriskos pakalpojumus un ekonomiku, atjaunotu pilsētvides struktūru un attīstītu pilsonisko sabiedrību ilgtermiņa lejupslīdes kontekstā.

– Darba sanāksmes laikā projekta dalībnieki galveno uzmanību pievērsa mazo un vidējo pilsētu brīvo darbavietu un iekšpilsētu atjaunošanai. Vadošajam partnerim Altenai ir vairāki piemēri, kur radīti jauni ilgtspējīgi uzņēmumi, izmantojot novatorisku sadarbību ar vietējiem dalībniekiem, tostarp tūrisma, viesmīlības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Katram projekta partnerim būs jāizstrādā labās prakses Pārneses plāns, kas kalpos kā pamatdokuments mācību tīkla laikā. Pirmajā tikšanās dienā pārrunājām projekta progresu, veicām pirmās iestrādnes Pārneses plāna saturā, koncentrējoties uz pārneses specifiku, kā arī izvirzījām turpmākos mērķus un plānu nākamajiem trim mēnešiem. Otrajā tikšanās dienā partneri devās apmeklēt iespējamās vietas Alūksnē, lai izpētītu pop-up veikalu metodes izmantošanas iespējas, jo tieši šo virzienu esam izvēlējušies kā vienu no iespējām, lai stiprinātu vietējo mazo uzņēmējdarbību, – stāsta projekta vadītāja Kristīne Lāce.

“Re-growCity” ir viens no 23 sadarbības tīklu projektiem labās prakses pārnesei Eiropā. Labās prakses pārneses projektos no Latvijas pilsētām piedalās Rīga (divos projektos), Jūrmala un Alūksne.

Evita APLOKA

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

line0

E-pasts:  evita.aploka@aluksne.lv
Tālrunis: +371 26646749, +371 64381502
Adrese:   Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301