info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Aicina pieteikt pretendentus Alūksnes pašvaldības apbalvojumiem

Maijā, svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu, svinīgā pasākumā Alūksnes novada pašvaldība pasniegs pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomās.

Lai apbalvojumu pretendentu loks būtu plašāks, Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, organizācijas, uzņēmumus, notikumus minētajās jomās.

Apbalvojumu “Pagodinājums” katrā jomā pasniegs vairākās nominācijās, vērtējot divu iepriekšējo – 2016. un 2017. gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus, vērtējot četras minētās jomas, raudzīties pēc apbalvojumu pretendentiem kādā no zemāk nosauktajām nominācijām, taču pieteikumus var iesniegt ne tikai tajās.

“Pagodinājumu sportā” plānots pasniegt šādās nominācijās:

“Gada sportists/sportiste”,

“Gada jaunais sportists/sportiste”,

“Gada sporta notikums”,

“Mūža ieguldījums sportā”.

“Pagodinājumam kultūrā” pretendentus pašvaldība aicina izvirzīt šādās nominācijās:

“Gada lepnums kultūrā”,

“Gada cilvēks kultūrā”,

“Gada notikums kultūrā”,

“Mūža ieguldījums kultūrā”.

“Pagodinājumu izglītībā” plānots pasniegt nominācijās:

“Skolotāja personība – iedvesmotāja pārmaiņām”,

“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”,

“Par ieguldījumu izglītojamo pilsoniskajā audzināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā”,

“Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”.

 “Pagodinājumam uzņēmējdarbībā” savukārt pašvaldība aicina pieteikt pretendentus – labākos, veiksmīgākos uzņēmumus dažādās komercdarbības nozarēs – lauksaimniecībā, ražošanā, tirdzniecībā, amatniecībā, tūrismā, pakalpojumu sfērā u.c., kuru veikums, izaugsme, inovācijas un citi uzņēmējdarbības rādītāji, jūsuprāt, būtu novērtējami ar pašvaldības apbalvojumu.

Piesakot pretendentus kādam no apbalvojumiem, aicinām precīzi norādīt pieteikto personu (vārds, uzvārds), notikumu (nosaukums, norises vieta un laiks), kolektīvu, uzņēmumu vai organizāciju (nosaukums) u.c., kā arī aprakstīt konkrētos sasniegumus iepriekšējo divu gadu periodā (izņemot nominācijas par mūža ieguldījumu, kad aprakstāms personas veikums ilgākā laika periodā).

Pašvaldība aicina pieteikumus rakstīt kolektīvi, lai uz ieteikuma vēstules būtu vairāk nekā viena ieteicēja paraksts, kas apliecina konkrētā apbalvojuma pretendenta veikuma un ieguldījuma nozīmīgumu plašākai sabiedrībai.

Pieteikumus līdz 28. februārim lūdzam nogādāt personīgi Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 306.  kabinetā vai nosūtīt pašvaldībai pa pastu vai e-pastu uz adresi: dome@aluksne.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv, tālrunis 26646749.

Sagatavoja: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

evita.aploka@aluksne.lv
www.aluksne.lv