info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Inga Bērziņa: Piesaistītie līdzekļi ļaus ievērojami uzlabot Kuldīgas novada iedzīvotāju dzīves vidi

Kuldīgas novada pašvaldībai izdevies piesaistīt līdzekļus vairāku ļoti svarīgu attīstības projektu īstenošanai, kas ļaus būtiski uzlabot dzīves vidi Kuldīgas novada iedzīvotājiem – uzsver Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

“Vakar saņēmām priecīgu ziņu – valdība ir atbalstījusi Valsts kases aizdevuma piešķiršanu trīs Kuldīgas novada pašvaldības iesniegtajiem projektiem, kas ļaus ievērojami uzlabot ielu un ceļu infrastruktūru Kuldīgas novadā, kā arī Eiropas Savienības fondu līdzekļu piešķiršanu diviem attīstības projektiem. Ielu un ceļu tīkla uzlabošana ir ļoti svarīga, lai iedzīvotāji varētu ērti un droši pārvietoties gan kājām, gan ar velosipēdu vai auto. Apstiprinātie projekti ietver vairāku Kuldīgas ielu pārbūvi gandrīz kilometra garumā, tā uzlabojot satiksmes drošību pie Kuldīgas izglītības iestādēm, velosipēdistu un gājēju celiņa izveidi gar Skrundas šoseju no rotācijas apļa līdz pat Ābeles ciemam, kā arī lauku ceļu sakārtošanu 11 pagastos kopumā 16 kilometru garumā. Savukārt ar Eiropas Savienības fondu atbalstu būs iespējams siltināt Rumbas pagasta pārvaldes ēku Mežvaldē, kas ļaus būtiski ieekonomēt pašvaldības līdzekļus, kā arī uzbūvēt ražošanas un biroju ēku Kuldīgas pilsētas Ziemeļu daļas industriālajā teritorijā, kas ļaus atbalstīt komersantus, kuriem nepieciešamas telpas darbam, kā arī veicināt jaunu darba vietu rašanos.  Visus šos projektus, pateicoties piešķirtajam aizdevumam, varēsim sākt īstenot vēl šogad, reizē sildot ekonomiku,” skaidro I. Bērziņa.

Pašvaldības vadītāja uzsver, ka tas viss bijis iespējams, pateicoties pašvaldības speciālistu saliedētajam un operatīvajam darbam, ātri un precīzi sagatavojot projektu pieteikumus, tiklīdz valdība izsludināja šādu iespēju. “Tāpēc vēlos teikt vissirsnīgāko paldies visiem projektu sagatavošanā iesaistītajiem, bet jo īpaši Kuldīgas Attīstības aģentūras darbiniekiem, kā arī pagastu pārvalžu darbiniekiem, bez kuru aktīvas līdzdalības projektus nebūtu bijis iespējams iesniegt,” pauž I. Bērziņa.

Saskaņā ar valdības lēmumu Kuldīgas novada pašvaldība divu gadu periodā saņems aizdevumu  gandrīz 506 tūkstošu eiro apmērā projekta “Kuldīgas novada pagastu autoceļu atjaunošana” īstenošanai, gandrīz 800 tūkstošu eiro – projekta “Satiksmes drošības uzlabošana pie izglītības iestādēm Kuldīgā” īstenošanai, kā arī gandrīz 400 tūkstošus eiro projekta “Gājēju un velosipēdistu celiņa gar valsts  reģionālā autoceļa P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte posmu 2,63-3.81 izbūve” īstenošanai. Aizdevumu summas tiks precizētas atbilstoši būvdarbu iepirkumu rezultātiem. 

Savukārt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 235 tūkstošus eiro būs iespējams saņemt projekta “Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai, Mežvaldē, Rumbas pagastā” īstenošanai, bet 1,273 miljonus eiro – projekta “Ražošanas un biroju ēkas izbūve Kuldīgas pilsētas Ziemeļu daļas industriālajā teritorijā” īstenošanai.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 633 21900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv