info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgā notiks Baltu vienības diena un taps kuršu vēsturei un kultūrai veltīta ekspozīcija

Kuldīgas novada pašvaldība kopā ar vēl sešiem partneriem no Latvijas un Lietuvas uzsāk Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam atbalstīta projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana (“Izzini Baltus”) īstenošanu, kura mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu “Baltu ceļš”.

Šā gada 16. jūnijā projekta uzsākšanas sanāksmē Šauļos tika parakstīts Partnerības līgums par projekta īstenošanu. Projekts vērsts uz izveidotā maršruta “Baltu ceļš” tālāku attīstību, veicinot tā atpazīstamību un informācijas pieejamību ar mērķi palielināt apmeklētāju skaitu. Viens no projekta uzdevumiem ir veicināt projektu pārvaldību, kas saistīti ar kultūru, kultūras tūrismu un kultūras maršrutiem. Tas tiks darīts, izmantojot pieredzes apmaiņas mācību vizīti Vikingu maršrutā Zviedrijā, kā arī piedaloties tūrisma gadatirgos un apmaiņas braucienos uz Baltu ceļa reģioniem.

Kuldīgas novada pašvaldība šā gada septembrī Kuldīgā rīkos Baltu vienības dienu, kas tiek atzīmēta, pieminot 1236. gada 22. septembra vēsturiskos Saules kaujas notikumus, kad zemaiši un zemgalieši kopīgi sakāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus. Baltu vienības dienas ietvaros notiks arī baltu kultūrai veltīta konference, kuru organizēs Kurzemes plānošanas reģions.

Tāpat šajā projektā tiks izveidota kuršu vēsturei un kultūrai veltīta ekspozīcija – muzeja atvērtā krājuma daļa, kurā caur senu priekšmetu prizmu, aplūkojot krāšņās muzeja kolekcijas, varēs iepazīt kuršu vēsturi un kultūru, un viņu atstāto mantojumu. Kuldīgas novada muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā, kura krājums tik pilnīgi raksturo Kurzemes centrālās daļas vēsturi un kultūru Latvijas un pasaules kontekstā. Būtisku muzeja krājuma daļu veido liecības par kuršu vēsturi un kultūru, kā arī liecības to ietekmei uz turpmāku Kurzemes centrālās daļas kultūras attīstību.      

Projekta vadošais partneris ir Šauļu tūrisma informācijas centrs. Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Rundāles novada dome, Nacionālā reģionu attīstības aģentūra, Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs. Projekta kopējais finansējums ir 869 689,02 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 739 235,65 EUR.

Informācija par projektu pieejama www.kuldiga.lv > Pašvaldība > Projekti. Kontaktpersona: Kuldīgas novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Jūrmale liene.jurmale@kuldiga.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.