info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

12. 01. 2016. pirmā Valdes sēde šogad

2016. gada 12. janvārī norisināsies RACA valdes sēde. Sākums plkst. 12.00, vieta- RACA telpās Grēcinieku ielā 1, Rīgā (kods 21).

Darba kārtība:

12.00 Tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa Departamenta direktora vietnieci – nodaļas vadītāju Jevgēniju Butņicku par 3 sekojošām programmām:

  • „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķi „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”;
  • „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķi  “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
  • „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķi „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

12.30 Tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāju Zandu Krūkli un Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas Vecāko eksperti Sarmīti Kļaviņu par specifiskā atbalsta mērķi 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

13.00 Tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Andri Jaunsleini.

13.30 Aktualitātes SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

14.00 Optiskais tīkls lauku reģionos. Piedalās Latvijas Telekomunikāciju asociācijas izpilddirektors Jānis Lelis.

14.30 Dažādi jautājumi.