info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

12.01.2016. “prāta vētra”

Š. g.  12. janvārī plkst. 11.00 RACA telpās tiek rīkota “prāta vētra” par projektu konkursu Eiropas Komisijas iniciatīvas – Urban Innovative Actions (UIA).  Uz “prāta vētru” ir aicināti mūsu biedri.

Īsumā par projektu konkursu Eiropas Komisijas iniciatīvas – Urban Innovative Actions (UIA) ietvaros.

Finansējumam var pieteikties:

  1. pilsētu pašvaldība, kurā ir vismaz 50 000 iedzīvotāju;
  2. pilsētu pašvaldību asociācija vai grupa (var būt arī pārrobežu asociācija /grupa), kurā kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāju.

Projektu iesniegšanas termiņš –  2016. gada 31.marts plkst. 14.00 (pēc centrālās Eiropas laika).

 Īsi par iniciatīvu:

Finansējums:

–  iniciatīvai kopā ~ 372 miljoni EUR;

–  pirmajā projektu atlases kārtā – 80 miljoni EUR;

–  viena projekta maksimālais atbalsts – 5 miljoni EUR.

Projektu līdzfinansē ERAF, nepārsniedzot 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Saturs: tiek sagaidīti projekti par 4 tēmām:

  1. Enerģētikas pārkārtošana (energy transition);
  2. Pilsētu nabadzības novēršana (fokuss uz degradētajām pilsētu teritorijām);
  3. Migrantu un bēgļu iekļaušana;
  4. Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā.

Projektiem jādemonstrē radoši, novatoriski (vēl nebijuši), eksperimentāli, ilgtspējīgi risinājumi pilsētu izaicinājumu pārvarēšanai. Projektu izstrādei un īstenošanai ir jānotiek partnerībā ar ieinteresētajām pusēm (iesaistot publisko un privāto sektoru, gan sabiedrību). Projektā testētajiem risinājumiem jārada zināšanas, ko var pārņemt savā praksē citas ES pilsētas.

Attiecināmās izmaksas: personāls; birojs un administrācija; ceļošana un viesnīcas, ārējās zināšanas un pakalpojumi, aprīkojums infrastruktūra un būvniecības darbi.

Projektu īstenošanas termiņš – 3 gadi.

Sīkāku informāciju par doto konkursu var atrast http://www.uia-initiative.eu/