info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
izglītība

21. decembrī RACA biedri atkārtoti tiekas ar IZM pārstāvjiem

2015. gada 21. decembrī plkst. 13.00, piedaloties Izglītības ministrijas valsts sekretāra vietniecei Evijai Papulei u.c. Izglītības ministrijas darbiniekiem, turpināsies 2015. gada 15. decembrī aizsāktā diskusija saistībā ar programmas SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ieviešanas nākamajiem soļiem.

Sanāksme norisināsies RACA telpās Grēcinieku ielā 1, Rīgā (kods 21).