info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Vecāko klašu skolēniem pašvaldības brīvpusdienas aizstās ar karti pārtikas iegādei

Ceturtdien, 12. novembrī, Kuldīgas novada Domes deputāti ārkārtas sēdē nolēma Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolēniem (izņemot tālmācības un neklātienes izglītojamos), kuri ārkārtējās situācijas dēļ līdz pat 6. decembrim mācās attālināti, pašvaldības brīvpusdienas aizstāt ar karti pārtikas iegādei.

Līdz šim šajā mācību gadā skolēniem, kuri mācās attālināti, skolu virtuvēs sagatavoja pārtikas pakas, taču ne vienmēr to saturs ģimenes apmierināja. Ar kartēm pārtikas iegādei katra ģimene varēs iegādāties tos pārtikas produktus, ko ģimene lieto ikdienā un kas nepieciešami, lai bērniem varētu nodrošināt pusdienas.

Kartes pārtikas iegādei pielīdzinās pašvaldības brīvpusdienu vidējām izmaksām – 1,50 EUR dienā, reizinot ar darba dienu skaitu. Tādējādi vienam skolēnam par laika posmu no 16. novembra līdz līdz ārkārtējās situācijas beigām, kas ietver 14  darba dienas, pienāksies pārtikas karte 21 EUR vērtībā (tai skaitā PVN).

Izglītības nodaļa sadarbībā ar skolu vadītājiem līdz 15. novembra plkst. 22.00 organizēs vecāku elektronisku anketēšanu un iesniegumu par kartes pārtikas iegādei izglītojamajiem, kuri izglītības programmu apgūst attālināti, saņemšanu ar portāla e-klase.lv vai klases audzinātāja starpniecību.

Aizpildot anketu, vecāki varēs izvēlēties, kurā no veikaliem, kuri piekrituši iesaistīties šajā programmā, vēlēsies izmantot karti pārtikas produktu iegādei.

Pašvaldība dalībai šajā programmā iesaistīs komersantus (mazumtirgotājus), kuri darbojas Kuldīgas novada teritorijā un ir saņēmuši Pārtikas un veterinārā dienesta licenci pārtikas tirdzniecībai. Sadarbībai piekritušas gan lielās veikalu ķēdes, gan mazāki veikali, tostarp novada pagastos. Izvēloties veikalu, kurā izmantot karti pārtikas iegādei, vecākiem jāņem vērā, ka vēlāk izvēli mainīt nevarēs. Vēršam vecāku uzmanību, ka kartes pazaudēšanas gadījumā jauna karte netiks izsniegta.

Kartes sāks izsniegt no 19. novembra. Kartes varēs saņemt pie klases audzinātāja. Tās būs jāizmanto līdz 6. decembrim.

Lēmums attiecas arī uz tiem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmskolas vecuma izglītības programmu, un 1.-6. klašu skolēniem, kuri atbilstoši Slimību un profilakses centra noteiktajam ir atzīti par kontaktpersonām vai ar Covid-19 inficētām personām.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Duļbinska, Kuldīgas novada pašvaldības

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 27020754, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv