info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Valkas novads izsludina literāro konkursu visas Latvijas bērniem un jauniešiem

Valkas novada literārā apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi ceturto gadu izsludina literāro konkursu “Doma izgaismo vārdu” bērniem un jauniešiem.

Konkursa mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru, atklāt jaunus talantus, veicināt radošās domas attīstību, kā arī rosināt vēlēšanos un dot iespēju izpausties literārajās aktivitātēs.

 Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas vecumā no 10 līdz 18 gadiem.  Darbi jāiesūta līdz 8. decembrim.

 Konkursam katram autoram jāiesūta dzejas kopa (vismaz 10 dzejoļi), vai prozas darbs no 2 A4 lapām jaunākajā grupā, līdz 10 lapām vecākajā grupā, nosūtīt elektroniskā formātā uz e-pastu literara.apvieniba@valka.lv, norādot iesūtītāja vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo daļu, adresi, telefona numuru, e-pastu.

 Dalībniekus vērtēs divās vecuma grupās: no 10 līdz 14 un no 15 līdz 18 gadiem. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autoru vārdus. Darbus vērtē žūrija piecu cilvēku sastāvā. Darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana notiks līdz 22.decembrim.

 Konkursa balvu fonds – trīs godalgas katrā vecumā grupā un galvenā balva – 100 eiro – vienam no sešiem nominētajiem autoriem. Apbalvošanas pasākums notiks 2018.gada 6.janvārī, Valkas pilsētas kultūras namā.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča