info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Valkas novada dome aicina valdību mainīt spēkā esošos noteikumus par nomas maksām uzņēmējiem

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentam Kariņam un Finanšu ministram Reiram ar lūgumu mainīt 2.aprīlī izdotos Ministru kabineta noteikumus Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Valkas novada dome bija saņēmusi vairākus iesniegumus no pašvaldībā esošajiem uzņēmējiem ar lūgumu atvieglot vai nepiemērot telpu nomas maksu par marta un aprīļa mēnešiem, bet pēc noteikumu pašreizējās redakcijas Valkas pašvaldībai nācās atteikt gandrīz visiem uzņēmējiem, jo tikai viens no tiem atbilda visiem valdības uzstādītajiem kritērijiem.

23. aprīlī Valkas pašvaldības pārstāvji tikās ar vietējiem uzņēmējiem, lai izskaidrotu esošo situāciju un pārrunātu, kā kopīgi mēģināt to atrisināt.

Tā rezultātā tapusi vēstule, kurā Valkas pašvaldība ierosina kā vienīgo kritēriju izmantot apgrozījuma samazinājumu, kā arī, ja pēc aprīļa rādītājiem uzņēmums kvalificējas atbalsta saņemšanai, atļaut piešķirt atbalstu arī par martu (anulējot izrakstītos rēķinus un neuzskaitot to kā parādu).

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis

Sabiedrisko attiecību speciālists

Valkas novada dome

Tālr.:64707486

Mob.tālr. 26444002

www.valka.lv

www.facebook.com/Valkasnovads