info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Vairāk kā puse Alūksnes vidusskolēnu saņem pašvaldības stipendijas

Smiltenes novada pašvaldība turpina iesākto tradīciju un šodien, 14.septembrī, pasniedza stipendijas piešķiršanas apliecinājumus 71 Smiltenes novada vidusskolēnam  par iepriekšējā gada sasniegumiem mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs.

Pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu un ārpus izglītības programmās.

Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7 balles, līdz 40 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk.

Šodien no 135 vidusskolēniem, kuri mācās Smiltenes vidusskolā, vairāk kā pusei (71 jaunietim) Smiltenes novada dome pasniedza apliecinājumus, kuri ik mēnesi  saņems stipendijas.

Ar cieņu,
MARITA MŪZE
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: prese@smiltene.lv; marita.muze@smiltene.lv
Mob.tel. 28334474
www.smiltene.lv
Sekojiet mums:

https://twitter.com/SmiltenesNovads
http://www.facebook.com/SmiltenesNovads
http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/